Ułatwienia dla samorządów w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego? Ważne zapowiedzi w Woźnikach

Ułatwienia dla samorządów w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego? Ważne zapowiedzi w Woźnikach

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy (gm. Woźniki) odbyło się spotkanie Piotra Uścińskiego – wiceministra Rozwoju i Technologii z samorządowcami z naszego regionu.

Rozmowa dotyczyła działań i zamierzeń legislacyjnych Ministerstwa w zakresie planowania przestrzennego w ramach konsultacji społecznych.

W konsultacjach wzięli udział m.in. poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron oraz burmistrz Woźnik, Michał Aloszko.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego [za: wikipedia.pl]

Ministerstwo planuje przyśpieszenie i uproszczenie procedury tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego przede wszystkim poprzez uchylenie do 2025 roku studiów zagospodarowania przestrzennego – dokumentów kosztownych w opracowywaniu i często blokujących procedurę (konieczność zmiany studium przed zmianą planu).

Sama procedura ma, w założeniach Ministerstwa, być maksymalnie uproszczona, aby uchwalenie planu zajmowała nie lata a miesiące. Przy okazji, wykorzystując instrumenty cyfrowe, należy – w uznaniu resortu – maksymalnie zwiększać partycypację społeczności lokalnej w procedurze opracowywania planu.

Czas na dokonywanie mniejszych poprawek z uwagi na błąd lub konieczność drobnej korekty ustaleń w planie ma zostać skrócony do 2 miesięcy.

Dziękuję Gminie Woźniki za profesjonalne przygotowanie spotkania oraz wspaniałe przedstawienie Ziemi Woźnickiej w krótkiej prezentacji. Dziękuję wszystkim samorządowcom z naszego regionu – za Państwa obecność i merytoryczną dyskusję – podkreślił, obecny w Woźnikach, poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron.

  1. Niech oni już nic nie ułatwiają! Wystarczy, jak przestaną psuć. A najlepiej, niech przeproszą i spadają…

    Odpowiedz
  2. Niestety plany zagospodarowania przestrzennego w gminach to duży problem. Zmiany nie zawsze poddane są pełnej konsultacji z mieszkańcami. To również powinno znaleźć się w przepisach. Mieszkańcy powinni być skutecznie poinformowani o planowanych zmianach.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.