Umowa na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy HERB podpisana. Rząd realizuje program szacowany na 28 mld złotych

Umowa na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy HERB podpisana. Rząd realizuje program szacowany na 28 mld złotych

12 maja 2021 r. zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji dla dwóch obwodnic w województwie śląskim: Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78. Tym samym wszystkie pięć obwodnic w województwie śląskim, realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, jest już w fazie projektowania.

Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla tych inwestycji przewidziano w latach 2020–2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025–2028.

Dokumentacje będą obejmowały opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnic oraz jej uzyskanie.

Nowe, bezpieczne drogi powstają w całej Polsce. Tym razem rozpoczynamy prace nad dokumentacją projektową dla dwóch obwodnic w województwie śląskim. Dzięki tym inwestycjom kierowcy bezpiecznie i komfortowo ominą centra kolejnych miejscowości – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Każda obwodnica to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czyste powietrze, mniejszy hałas, a także poprawa przepustowości sieci drogowej. Bardzo dziękuję Ministerstwu Infrastruktury, że na mapie województwa śląskiego pojawią się kolejne nowe ważne obwodnice drogowe – podkreślił wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który uczestniczył w wideokonferencji prasowej poświęconej tematowi podpisania umów na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Blachowni i Herb oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca.

Wykonawcą dokumentacji będzie konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) – dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46, za kwotę 4 mln zł, oraz biuro projektowe Mosty Katowice – dla obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca, za kwotę 4,2 mln zł.

Obwodnica Blachowni i Herb

Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz przygotowywanymi do realizacji obwodnicami Kroczyc, Pradeł i Szczekocin przyczyni się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny województwa śląskiego. Nowo budowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z autostradą A1 oraz drogą krajową nr 11, a w przyszłości S11. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.

Program budowy 100 obwodnic w województwie śląskim

W ramach programu obwodnicowego w województwie śląskim powstanie łącznie 5 obwodnic:

  • Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46,
  • Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78,
  • Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78,
  • Obwodnica Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78,
  • Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podstawie: gov.pl

  1. dziękujemy za ten istotny wkład w bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego w naszym regionie i prosimy o przeprowadzenie s11 po stronie wschodniej Lublińca rozwiązując tym samym wiele problemów komunikacyjnych na wiele lat

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.