Umowa podpisana! Ścieżka pieszo-rowerowa z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej powstanie jeszcze w 2021 roku

Umowa podpisana! Ścieżka pieszo-rowerowa z Sierakowa Śląskiego do Ciasnej powstanie jeszcze w 2021 roku

30 marca 2021 r. podpisaliśmy umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Sieraków Śląski i Ciasna. Roboty budowlane wykona spółka ANW z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 5 195 716 zł. Termin umowny wykonania całości zadania to 15 listopada 2021 – poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Podstawowe cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i poprawa warunków komunikacyjnych m.in. poprzez uspokojenie ruchu drogowego.

Ścieżka o szerokości trzech metrów i długości 4,76 km wytyczona zostanie wzdłuż drogi krajowej nr 11, od ulicy Ogrodowej w Sierakowie Śląskim do ulicy Zjednoczenia w Ciasnej.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie również odwodnienie w postaci wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej, przepusty w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na rowach melioracyjnych oraz pod zjazdami, kładka dla pieszych nad Potokiem Jeżowskim. Wykonawca zabezpieczy oraz przebuduje kolidującą infrastrukturę sieci elektrycznej oraz sieci teletechnicznej, a tam, gdzie to niezbędne wykona wycinkę drzew. Nawierzchnia zieleńców, poboczy za chodnikami oraz skarp zostanie obsiana mieszanką traw – czytamy na oficjalnej stronie GDDKiA Katowice.

Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, w miejscach wymaganych przepisami, zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek typu U-11a o wysokości 1,1 m, a na kładce i przepustach balustrady o wysokości 1,2 m.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – jednego z komponentów rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2015–2023, z perspektywą do 2025 r.

W ostatnich latach na odcinku drogi krajowej nr 11 w Sierakowie Śląskim wykonano szereg inwestycji zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu. To m.in. instalacja fotoradaru, montaż aktywnych znaków U-3 na ostrym zakręcie w centrum miejscowości, wytyczenie podwójnej linii ciągłej na całej długości wsi, zmiana lokalizacji jednego z przejść dla pieszych, wymiana oświetlenia czy częściowe remonty chodnika i nawierzchni DK11.

W listopadzie 2019 otwarto ścieżkę w obrębie zabudowy Sierakowa Śląskiego, do granicy z województwem opolskim. Teraz będzie ona przedłużona aż do Ciasnej i połączy się ze ścieżką wiodącą w kierunku Glinicy. W ten sposób ciąg pieszo – rowerowy funkcjonować będzie na całym odcinku drogi krajowej 11 w gminie Ciasna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.