“Unia Europejska potrzebuje reformy”. Wywiad z Posłanką do Parlamentu Europejskiego, Jadwigą Wiśniewską.

“Unia Europejska potrzebuje reformy”. Wywiad z Posłanką do Parlamentu Europejskiego, Jadwigą Wiśniewską.

Już 26 maja czekają nas Wybory do Parlamentu Europejskiego. Liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie śląskim jest Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska, z którą rozmawiamy o dotychczasowej pracy w Europarlamencie oraz o starcie w kolejnych wyborach. 

Przez ostatnie pięć lat reprezentowała Pani Polskę na forum Parlamentu Europejskiego. W nadchodzących wyborach jest Pani liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie śląskim. To duża odpowiedzialność…

To dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie, stać na czele biało-czerwonej drużyny, która do wyborów idzie z jasnym i konkretnym programem – Deklaracją Europejską. Ja wiem, że w Brukseli mam obowiązki polskie, dlatego zawsze stoję po stronie polskich spraw. Jestem politykiem od 2005 roku. Przez trzy kadencje byłam posłanką na Sejm RP, a od pięciu lat pracuję dla Polski w Parlamencie Europejskim. Moja dotychczasowa działalność w PE oraz aktywność krajowa zostały docenione.

Jedynka na liście Prawa i Sprawiedliwości z pewnością ma swoje uzasadnienie w postaci Pani dotychczasowych dokonań w Parlamencie Europejskim?

Wyspecjalizowałam się w polityce klimatycznej, sprawach związanych z energetyką i ochroną środowiska. Byłam jedynym polskim przedstawicielem w oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego na Konferencję Klimatyczną COP24 w Katowicach. Pracuję również w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Zgłaszam projekty wspierające kobiety, macierzyństwo i rodzicielstwo. Moja aktywność na tym polu zaowocowała wyborem na Wiceprzewodniczącą Ruchu Kobiet Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Działam też na rzecz dobrostanu zwierząt. Jestem Wiceprzewodniczącą Intergrupy ds. Dobrostanu Zwierząt w Parlamencie Europejskim.

Które, konkretne działania, podjęte przez Panią w Parlamencie Europejskim, ceni sobie Pani najbardziej?

Wachlarz działań był szeroki. Wymienię kilka: wezwałam Komisję Europejską do opracowania europejskiego planu zwalczania boreliozy i zabezpieczenia funduszy na badania nad szczepionką przeciwko tej chorobie. Zainicjowałam też na forum Parlamentu debatę dotyczącą chorób rzadkich i osteoporozy. Ważne dla mnie zawsze były i są kwestie związane z ochroną praw dzieci. Przeforsowałam poprawkę chroniącą dzieci przed nieodpowiednimi treściami audiowizualnymi – przemoc i pornografia. Zorganizowałam wysłuchanie publiczne w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Europy. Dzieci przekazywane były często do rodzin odrębnych kulturowo i językowo. Energiczne działanie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i podniesienie problemu na forum PE przyniosło sukces. W grudniu 2018 r. Rada UE jednomyślnie przyjęła proponowane przez Polskę przepisy. Dzięki temu dzieci będą lepiej chronione na terenie Unii Europejskiej.

Wspominała Pani o polityce klimatycznej. Czy i tutaj udało się osiągnąć zamierzone cele?

Przyczyniłam się do pozyskania darmowych praw do emisji dla tego sektora. Przeszła również moja poprawka zapewniająca finansowanie modernizacji sieci energetycznych i wsparcia dla regionów górniczych przechodzących transformację. Wszyscy wiemy, jak ogromne w Polsce są potrzeby w tym zakresie. Pamiętałam również o interesach polskich rolników. Jestem autorką poprawki wykreślającej limity emisji metanu z dyrektywy o krajowych pułapach emisji, co zapobiegło radykalnemu ograniczeniu w Polsce pogłowia bydła mięsnego o 42,4 %, bydła mlecznego o 24,1 % i trzody chlewnej o 12% do 2030 roku. To tylko kilka przykładowych spraw, które zakończone zostały sukcesem. Uważam przy tym że, polityka klimatyczna powinna opierać się na trzech filarach: człowiek-środowisko-technologia, przy czym człowiek musi być w jej centrum. Ten społeczny aspekt transformacji został podkreślony również na Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach poprzez przyjęcie Deklaracji o Sprawiedliwej Transformacji. Musimy szukać rozwiązań, które będą prowadziły do czystego środowiska. Możemy to osiągać w różny sposób, m.in. poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego.

To ogromne atuty w obliczu kampanii wyborczej oraz w przededniu zbliżających się wyborów. Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że jest Pani jednym z faworytów na Śląsku…

Jeśli będę miała zaszczyt pracować dla Polski w Parlamencie Europejskim w kolejnej kadencji na pewno nie zawiodę pokładanego we mnie zaufania. Polityka klimatyczna oraz kwestie praw kobiet są dla mnie bardzo ważne, niemniej jednak musimy poczekać na decyzje wyborców. Po wyborach podejmowane będą działania związane z przynależnością do komisji.

Z jakimi zamierzeniami Prawo i Sprawiedliwość rusza do tegorocznych Eurowyborów?

Polska jest sercem Europy, a Unia Europejska potrzebuje reformy. Nasza, polityków Prawa i Sprawiedliwości, wizja przyszłości Europy zawarta jest w Deklaracji Europejskiej. Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które legły u jej podstaw. Potrzebujemy pilnych działań zapewniających bezpieczeństwo jak i skuteczną ochronę zewnętrznych granic Unii. Musimy dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne. Będziemy walczyć o to, aby konsumenci w całej Unii byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości oraz zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej. Musimy pilnować, by zachowane było prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem, bez narzucania ideologii gender czy LGBT.

Jak wiemy – dialog z poszczególnymi strukturami tworzącymi Wspólnotę nie jest łatwy, choćby ze względu na to, że doświadczamy ingerencji w działania polskiego rządu. Tak było chociażby w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej…

Przekop Mierzei to inwestycja zaplanowana zgodnie z prawem UE. Polski rząd wykonał ogromną pracę. Jesteśmy przygotowani do realizacji przekopu. Racje są po naszej stronie. Precyzyjnie przedstawiamy argumenty na forum unijnym i cierpliwie tłumaczymy. Na przykładzie tej sprawy możemy wykazać Komisji Europejskiej stosowanie podwójnych standardów. Wymowne jest, że KE nie reaguje podobnie na budowę gazociągu Nord Stream 2, którego realizacja zagraża bezpieczeństwu gazowemu nie tylko Polski, ale i całego naszego regionu, łamie zasadę europejskiej solidarności energetycznej, a także ewidentnie narusza ekosystem Morza Bałtyckiego. Chcemy, aby Europa była wspólnotą równych szans, dlatego na takie traktowanie nie możemy się zgodzić.

Rozmawiał: Julian Werner

 1. Polska potrzebuje jak najwięcej swoich reprezentantów pokroju Pani Wiśniewskiej, która powtarza za jednym z wielkich architektów odrodzonej II RP o wielkich umiejętnościach dyplomatycznych, Romanem Dmowskim: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”.
  Właśnie tacy eurodeputowani gwarantują nam poszanowanie tak pożadanej zasady solidarności europejskiej (“zjednoczeni w różnorodności”), ale z zachowaniem tożsamości narodowej, szacunku dla aksjologii chrześcijańskiej na fundamentach których przecież wyrosła Unia Europejska i godności narodowej.

  Odpowiedz
 2. Lublińczanka Maj 11, 2019, 5:44 am

  Popieramy !!!!!

  Odpowiedz
 3. PiS’owski.pl działa na 100%… żenua

  Odpowiedz
 4. Dziękujemy za przyczynienie się w dofinansowaniu prac w odkrytych freskach z XIVw. w Lubecku.
  Popieram i dziękuję

  Odpowiedz
 5. Dziękujemy za walkę o dobre imie Polski i życzymy powodzenia w wyborach!!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.