Uwaga mieszkańcy! Dziś akcja NURD.

Uwaga mieszkańcy! Dziś akcja NURD.

We wtorek, na terenie powiatu lublinieckiego policjanci drogówki będą prowadzić akcję pod nazwą: „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja będzie trwała do godziny 22.00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale będą również weryfikować zachowanie samych pieszych. Akcja NURD jest inicjatywą o zasięgu ogólnopolskim – odbywa się regularnie w wielu rejonach kraju.

Zdjęcie: policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.