W Boronowie zabezpieczą zabytkowy szybik.

W Boronowie zabezpieczą zabytkowy szybik.

Dobra informacja dla entuzjastów historii – członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej otrzymali dofinansowanie na prace związane z zabezpieczeniem jednego z dawnych szybików kopalnianych. Do końca roku wyjątkowa pozostałość po wydobyciu rudy żelaza w okolicy Boronowa, zostanie zrekonstruowana i ocalona od degradacji.

Ziemia Boronowska to nie tylko “Zielona Kraina” określana w ten sposób ze względu na bujne otoczenie leśne, ale również, w ujęciu historycznym, teren intensywnej działalności kopalnianej – W XVII w. wydobywano tu kruszce: srebrno-ołowiowe, a potem rudę żelaza (syderyt). Do dnia dzisiejszego zachowały się tutaj dawne szybiki kopalniane, stanowiące bezcenny dowód na istnienie działalności górniczej.

Niewielkie szyby zlokalizowane są na dawnym polu górniczym, rozciągającym się od wsi Zumpy aż do pól olszyńskich i przysiółka Czołka. Zachowało się tutaj przeszło 100 śladów po dawnych szybikach wydobywczych w postaci okazałych kopców ziemnych z lejkowatymi zagłębieniami na szczytach.

Szyby były obudowane klocami dębowymi a ich głębokość dochodziła do 20 metrów. Średnice otworów były niewielkie. Konstrukcje umożliwiały transport surowca na powierzchnię.

Dofinansowanie na zabezpieczenie szybiku w Boronowie przekazane zostanie w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Konkurs realizowany jest przez Gminę Boronów. Kwota dofinansowania wyniosła 9 tysięcy złotych.

Do sprawy powrócimy po realizacji inwestycji.

Najstarszy istniejący szyb górniczy w Polsce to szyb Sutoris pochodzący z połowy XIII w. i znajduje się w kopalni soli kamiennej w Bochni.

Zdjęcie: Nieczynna kopalnia magnetytu w Pawłowicach (wykop.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.