W Ciasnej mają pomysł na zagospodarowanie zabytkowego pałacu. Ruszył przetarg. Dofinansowanie z Polskiego Ładu

W Ciasnej mają pomysł na zagospodarowanie zabytkowego pałacu. Ruszył przetarg. Dofinansowanie z Polskiego Ładu

Gmina Ciasna ogłosiła przetarg na realizację I etapu przedsięwzięcia pod nazwą “Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Ciasnej na filię szkoły podstawowej w Ciasnej w ramach zadania: Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno – wychowawczy w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Pierwszy etap inwestycji dofinansowany został kwotą 8,5 mln złotych przydzieloną w ramach Rządowego Funduszu “Polski Ład”.

W ramach tej części zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowę oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

To również wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania, z uwzględnieniem, wymienionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciasna, prac budowlanych:

 • Budynek klasy w krajobrazie z zapleczem socjalnym – budynek z przyłączami, ogrzewanie, instalacja elektryczna, pompa ciepła
 • Adaptacja budynku gospodarczego na domek ogrodnika budynek z przyłączami, ogrzewanie, instalacja elektryczna, pompa ciepłą
 • Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem
 • Altana z siedziskami
 • Budowa wysokich grządek z ogrodzeniem i stacją meteorologiczną
 • Nawierzchnie drogowe z odwodnieniem
 • Nawierzchnie piesze
 • Przyłącza do pałacu, elektryczne, wodno – kanalizacyjne
 • Instalacje sanitarne dla całego pałacu – CO z pompą ciepła ziemną z odwiertami, instalacja wodno – kanalizacyjna, wentylacja, instalacja przeciwpożarowa
 • Instalacja elektryczna, alarmowa, telefoniczna, przeciwpożarowa, odgromowa dla całego pałacu
 • Hydranty zewnętrzne,
 • Instalacja fotowoltaiczna – panele fotowoltaiczne na zasilenie pałacu, budynku klasy w krajobrazie z zapleczem socjalnym, budynku domku ogrodnika
 • Winda w budynku pałacu – przez wszystkie kondygnacje
 • Remont w celu dostosowania poziomu parteru do potrzeb określonych w Programu Funkcjonalno – Użytkowego (wyburzenia ścian nośnych, budowa podciągów, budowa nowych ścian działowych, rekonstrukcja podłóg, skucia starych tynków, nowe tynki na ścianach i sufitach, odtworzenie dekoracji sufitowych, budowa nowych toalet, nowa stolarka drzwiowa wewnętrzna, wymiana parapetów, rekonstrukcja istniejącej windy kuchennej.

Otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu wyznaczono na 4 kwietnia ’23. W drugim etapie zaplanowana jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz z programem funkcji dla budynku szkoły podstawowej z halą sportową.

Szczegóły dostępne są: TUTAJ [BiP UG Ciasna]

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach września 2021 roku Gmina Ciasna zakupiła zespół pałacowo – parkowy, powstały na początku XX wieku, od dotychczasowego właściciela – Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Po kilku nieudanych próbach sprzedaży nieruchomości przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu w Lublińcu przyjęła wówczas projekt uchwały w sprawie “wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa” [czytaj poniżej]

Gmina czyni również starania o zagospodarowanie Pałacu von Klitzingów (1905) w Sierakowie Śląskim. W sierpniu 2022 udało się wyłonić wykonawcę zadania pod nazwą: Odtworzenie dachu na pałacu w Sierakowie Śląskim w ramach zadania pn.” Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej”. Oprócz zabezpieczenia dachu, inwestycja obejmowała również montaż instalacji odgromowej. 

 

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej UG Ciasna [wizualizacja]

.

Jest przełom w sprawie dalszej przyszłości zabytkowego pałacu w Ciasnej! Rada Powiatu przyjęła uchwałę

Druga edycja Polskiego Ładu rozstrzygnięta. Ponad 73 miliony dla gmin powiatu lublinieckiego. Zobacz listę inwestycji

 1. Pałace: w Patoce, Sierakowie, Ciasnej, to typowe przykłady marnotrawstwa i nieudolności. Te obiekty dawno powinny być sprzedane.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.