W gminie Woźniki zabłyśnie 1 500 nowych latarni. Trzeci już etap wymiany oświetlenia organizuje gmina Ciasna

W gminie Woźniki zabłyśnie 1 500 nowych latarni. Trzeci już etap wymiany oświetlenia organizuje gmina Ciasna

Rozpoczęła się kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Woźniki. Do podobnych prac przymierza się gmina Ciasna. Zarówno tutaj jak i w gminie Woźniki wymiana lamp możliwa będzie dzięki, przyznanym w 2020 roku, środkom unijnym. 

Blisko 1 500 opraw zostanie wymienionych na LED-owe. Oprócz zdecydowanie mniejszej emisji dwutlenku węgla, w sposób znaczący spadną rachunki za energię elektryczną – przekonuje Burmistrz Woźnik Michał Aloszko w portalu Facebook. Całkowity koszt zadania, realizowanego w Woźnikach dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20 sięgnął 2 142 660 złotych, z czego przyznane środki unijne to 1 821 261 złotych.

Modernizacji podlegać będą lampy oświetlenia ulicznego oraz lampy wraz ze słupami oświetlenia parkowego – Lampy będą wymienione na terenie całej gminy – zapowiadała Wojciech Zawadzki, kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Woźnikach w ubiegłorocznej korespondencji z Lublinieckim.pl

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w 2020 roku trzeci już etap wymiany oświetlenia ulicznego wdrożony zostanie w gminie Ciasna. Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji przetargowej. W ramach RPOWŚ gmina Ciasna uzyskała dofinansowanie wysokości ponad 429 tysięcy złotych, a całkowity koszt trzeciego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego wyniesie tutaj 506 009,48 złotych.

W całym konkursie z 2020 roku po dofinansowanie sięgnęło 18 samorządów z terenu województwa śląskiego. Gmina Woźniki sklasyfikowana została na miejscu 7, a gmina Ciasna na pozycji 18. Po najwyższe dofinansowanie sięgnęła miasto Tychy – to aż 6,5 miliona złotych, z całkowitą wartością projektu wynoszącą ponad 15 milionów.

Łączna kwota obejmująca modernizację oświetlenia to 43 364 608,08 złotych, z czego 27 695 793,59 to wielkość dofinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.