W tej gminie powiatu lublinieckiego nie będzie podwyżek za odbiór odpadów? Przetarg po myśli samorządowców

W tej gminie powiatu lublinieckiego nie będzie podwyżek za odbiór odpadów? Przetarg po myśli samorządowców

Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy gminy Herby nie staną przed widmem podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wszystko za sprawą pomyślnego przebiegu kończącego się postępowania przetargowego – dwie z czterech firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów zaoferowały niższą kwotę niż ta, którą wyodrębniono z budżetu gminy.

Otwarcia ofert dokonano w dniu 8 lipca. Kwota jaką zamawiający (gmina) przeznaczył na realizację zadania wynosiła 519.282,00 zł. Najniższe oferty sięgnęły 494.337,60 oraz 467.731,30 zł – W tej chwili dwie złożone oferty poddawane są analizie, a następnie zostanie wyłoniony wykonawca – poinformowała Iwona Burek, wójt gminy Herby.

Ostateczny wybór wykonawcy powinien nastąpić w przyszłym tygodniu. Nawet jeśli zespół oceniający poprawność złożonych dokumentacji wychwyci elementy wymagające uzupełnienia, oferent ma na to określony czas i trudno przypuszczać aby wycofał się z postępowania. Jeśli więc cały mechanizm ułoży się poprawnie – W tym roku nie przewiduje się zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Herby – podkreśla wójt gminy w korespondencji z lublinieckim.pl

Zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 roku, aktualne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 17 złotych od osoby przy segregacji odpadów oraz 34 złote za odbiór odpadów zmieszanych.

*      *      *

Przypomnijmy, że 5 czerwca Rada Miejska w Lublińcu przewagą jednego głosu zatwierdziła podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 lipca nowe stawki na terenie miasta wynoszą 28 złotych od osoby przy segregacji odpadów (wcześniej 16 zł) oraz 56 złotych za odbiór odpadów niesegregowanych (wcześniej 32 złote).

30 lipca Rada Gminy Ciasna przystąpi do głosowania nad ewentualną podwyżką stawek. W przypadku odpadów segregowanych cena może wzrosnąć do 25 złotych od osoby, natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych – do 75 złotych. Dotychczasowe ceny wynosiły tutaj odpowiednio 16 i 32 zł.

Należy jednak podkreślić, że w niedawnych przetargach zarówno w Lublińcu jak i gminie Ciasna, ceny podane przez oferentów przewyższyły kwoty przeznaczone przez gminy na realizację zadania.

  1. Brawo????. Jednak idzie tak załatwić sprawy, aby nie zwiększać opłat…????

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.