Ważne rozporządzenie w sprawie wysoce zjadliwej GRYPY PTAKÓW. Zagrożona część powiatu lublinieckiego

Ważne rozporządzenie w sprawie wysoce zjadliwej GRYPY PTAKÓW. Zagrożona część powiatu lublinieckiego

Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego oraz utworzenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W dokumencie podano szereg nakazów i zakazów związanych z bioasekuracją. 

Jak wynika z treści rozporządzenia, ognisko choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 stwierdzono w jednym z gospodarstw na terenie powiatu tarnogórskiego. Jeśli chodzi o powiat lubliniecki, obszar zagrożony wyznaczono w gminie Koszęcin – miejscowość Brusiek oraz w lublinieckich dzielnicach: Kokotek i Pusta Kuźnica [wszystkie obszary wymienione w dokumencie, zamieściliśmy poniżej]

NAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA OBSZARZE ZAGROŻONYM:

utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

  • uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
  • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
  • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:

  • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
  • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii – nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki;
  • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii – nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się;
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Zagrożenie dla człowieka: ludzie zarażają się dotykając chorych ptaków, ich wydzielin lub odchodów. Ptasia grypa wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą [źródło: wiw.kielce.pl]

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego: TUTAJ / Komunikat UG Koszęcin: TUTAJ


FRAGMENT ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, lublinieckiego i tarnogórskiego

§ 1. 1. W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu
H5N1 w gospodarstwie na terenie powiatu tarnogórskiego ustala się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, obejmujący w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg miejscowości: Brynek, Hanusek, Nowa Wieś Tworoska, Połomia, Świniowice i Tworóg;

2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, obejmujący:

a) w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg miejscowości: Boruszowice, Koty, Mikołeska i Wojska,
b) w powiecie tarnogórskim miasto Kalety na zachód od linii kolejowej nr 143,
c) w powiecie tarnogórskim, w gminie Krupski Młyn miejscowości: Krupski Młyn i Potępa,
d) w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice miejscowości: Jasiona, Kamieniec, Kopienica, Księży Las, Laryszów, Łubie, Łubki, Miedary, Ptakowice, Wilkowice i Zbrosławice,
e) w powiecie tarnogórskim miasto Miasteczko Śląskie na zachód od linii kolejowej nr 143,
f) w powiecie tarnogórskim miasto Tarnowskie Góry dzielnice: Lasowice, Opatowice, Pniowiec, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice i Strzybnica,
g) w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś miejscowości: Błażejowice, Borowiany, Czarków, Kieleczka, Radonia, Raduń, Sieroty, Wielowieś i Zacharzowice,
h) w powiecie lublinieckim, w gminie Koszęcin miejscowość Brusiek,
i) w powiecie lublinieckim miasto Lubliniec dzielnice: Kokotek i Pusta Kuźnica.

Zdjęcie powyżej: archiwumwww.opole.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.