Wiemy kiedy powstanie ekspresowa droga S11 w naszym powiecie!

Wiemy kiedy powstanie ekspresowa droga S11 w naszym powiecie!

Bardzo dobre informacje napływają do nas od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informuje nas Jerzy Polaczek, minister transportu w latach 2005-2007, pan Jacek Bojarowicz pełniący od kilku miesięcy funkcję Generalnego Dyrektora GDDKiA wyraził zgodę i polecił Oddziałowi GDDKiA w Katowicach rozpoczęcie intensywnych prac przygotowawczych do realizacji budowy drogi krajowej S11 w województwie śląskim od autostrady A1 do granicy województw opolskiego i wielkopolskiego. Proces przygotowawczy prowadzony będzie począwszy od bieżącego roku, a środki na jego przeprowadzenie zapewnione zostały w budżecie państwa i Krajowym Funduszu Drogowym i będą również ujmowane w projektach na najbliższe lata.

W najbliższych tygodniach GDDKiA planuje ogłosić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie Studium Sieciowego, Studium Korytarzowego, Studium – Techniczno -Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy drogi S11.

Zadanie to, w I etapie będzie obejmowało budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim:

Odcinek I od węzła autostradowego A1 wraz z obwodnicą ekspresową Tarnowskich Gór o długości ok. 17,5 km. Za początek odcinka zostanie przyjęty jeden z istniejących węzłów na autostradzie A1 w okolicy miasta Piekary Śląskie.

Odcinek II od granicy województwa śląskiego i opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór na wysokości okolicy gminy Tworóg.

Wybudowanie planowanego odcinka znacząco skróci podróż samochodem z Lublińca do miast konurbacji górnośląskiej. Obecnie kierowcy udający się w kierunku Bytomia i Katowic korzystają albo z DK11 przez Bytom Stroszek, albo z DW911 przez Nakło Śląskie i Orzech. Zarówno 1. jak i 2. trasa prowadzi przez tereny zabudowane, co znacząco wydłuża czas jazdy. Problemem są również częste korki tworzące się na obydwu drogach.

Droga krajowa nr 11 jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce. Łączy Górnośląski Okręg Przemysłowy z Poznaniem oraz wybrzeżem. Początek ma w Bytomiu, na skrzyżowaniu z DK79, kończy się w Kołobrzegu. W powiecie lublinieckim przebiega od granicy z powiatem tarnogórskim w Pustej Kuźnicy, przez zachodnią obwodnicę Lublińca, miejscowości: Glinica, Ciasna i Sieraków do granicy z województwem opolskim. Długość całej trasy wynosi 596 km.

/Poseł Jerzy Polaczek

Członek Komisji Infrastruktury/

  1. Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.