Władze Lublińca ogłosiły termin zakończenia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]

Władze Lublińca ogłosiły termin zakończenia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]

“Trwają prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych! Punkt ten powstaje przy ul. Spokojnej, na terenie ZWiUK-u i będzie mieć istotne znaczenie dla naszego miasta” – przekonują przedstawiciele Urzędu Miejskiego. 

Jak czytamy na oficjalnej stronie Miasta: “Prace są w toku, planowany termin zakończenia inwestycji to styczeń 2024 r. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli cieszyć się nowoczesnym punktem zbiórki odpadów, który przyczyni się do jeszcze lepszego zarządzania odpadami w Lublińcu (…) Chcemy, aby Lubliniec był przykładem ekologicznego miasta, gdzie każdy mieszkaniec aktywnie angażuje się w segregację odpadów i świadomie dba o swoje otoczenie”.

Koszt robót budowlanych wynosi 2.050.000,00 złotych a zakres prac obejmuje m.in.:

  • rozbiórkę istniejących obiektów,
  • utwardzenie terenu,
  • budowę dwóch wiat na kontenery do składowania odpadów,
  • ogrodzenie terenu,
  • instalację kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
  • instalację wodociągową,
  • oświetlenie terenu,
  • kontener socjalny dla obsługi punktu oraz kontenery na odpady.

Na podstawie / zdjęcie: lubliniec.eu

Lokalizacja PSZOK [google.com/maps]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.