Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu zakupił dziewięcioosobowego busa oraz dwa Melexy!

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu zakupił dziewięcioosobowego busa oraz dwa Melexy!

Na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zakupiony został nowy środek transportu, jakim jest 9-cio osobowy samochód – inwestycja możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa śląskiego.

Pracownicy szpitala będą mogli skorzystać z dwóch Melexów – ten zakup możliwy był dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wychodząc naprzeciw zmianom planowanym do wprowadzenia w systemie opieki zdrowotnej, związanym między innymi z tworzeniem Centrów Zdrowia Psychicznego, konieczne było zakupienie dla Szpitala, dodatkowego, nowego samochodu do przewozu osób.

Zakup busa konieczny był ze względu na podniesienie jakości i bezpieczeństwa pacjentów korzystających z transportu. Zapewni skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na transport zewnętrzny oraz wyjście na zewnątrz z nowymi usługami – podkreśla Beata Musialik, dyrektor WSN Lubliniec. Będzie on wykorzystywany między innymi do realizacji świadczeń zdrowotnych w opiece stacjonarnej, a w przyszłości także w opiece dziennej i środowiskowej.

Koszt zakupu nowego pojazdu, wyniósł 157 tys. zł z czego 132 tys. zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu unijnego pn.: Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zakupiono 2 nowe Melexy.

Usprawni to codzienne obowiązki pracowników szpitala, poprzez możliwość korzystania z ogrzewanych pojazdów z zamykaną i zadaszoną kabiną – Melexy posłużą do przewozów przedmiotów jak również innych elementów wyposażenia na terenie placówki – zapowiada dyrektor Beata Musialik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.