Wolne stanowiska pracy w Służbie Więziennej. Nabór m.in. w Zakładzie Karnym w Herbach

Wolne stanowiska pracy w Służbie Więziennej. Nabór m.in. w Zakładzie Karnym w Herbach

Z nowym rokiem ruszyły przyjęcia do Służby Więziennej w okręgu katowickim. Wolne miejsca czekają m.in. na strażników działu ochrony, wychowawców, psychologów, pielęgniarki, kierowców, szefów kuchni czy pracowników działu ewidencji.

Nabór trwa również w Zakładzie Karnym w Herbach.

Oferty pracy w Służbie Więziennej są zróżnicowane, co daje szansę na rozwój zawodowy również w trakcie pełnienia służby. Kandydat musi być osobą niekaraną, posiadać obywatelstwo polskie, dobry stan zdrowia oraz, w zależności od stanowiska, wykształcenie średnie lub wyższe.

Jeśli chodzi o Zakład Karny w Herbach, trwa tutaj nabór na stanowisko: młodszego psychologa działu penitencjarnego, strażnika działu ochrony i młodszej pielęgniarki (pielęgniarza) ambulatorium z izbą chorych.

Rekrutacja, podobnie jak w innych służbach mundurowych, składa się z kilku etapów sprawdzających zdolność psychofizyczną do służby. Kandydat zaczyna od rozmowy kwalifikacyjnej, potem przechodzi test sprawności fizycznej, wiedzy ogólnej, badania psychologiczne i lekarskie.  Jeśli spełnia wszystkie kryteria – zostaje przyjęty w szeregi formacji i składa ślubowanie.

Praca w Służbie Więziennej jest ciekawa, dająca stabilizację i możliwości rozwoju, ale też wymagająca odpowiednich predyspozycji. To między innymi komunikatywność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność i odporność na stres – podkreśla mjr Izabela Kapkowska, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów można uzyskać na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce rekrutacja lub pod numerem tel. 504 333 932. Nabór prowadzi Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.