Wolontariat Misyjny Niniwy 2020/21

Wolontariat Misyjny Niniwy 2020/21

Tak jak co roku, w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku, przygotowuje się grupa młodych ochotników, którzy latem wyjadą jako wolontariusze na misje prowadzone przez OO Oblatów na całym świecie. Cykl przygotowań zaczyna się zawsze na początku roku akademickiego, kiedy to przedstawiona zostaje pełna oferta wyjazdów i przyjmowane są zapisy chętnych do pomocy na misjach. Przygotowania trwają ponad pół roku i są prowadzone podczas spotkań formacyjnych  organizowanych w Oblackim Centrum Młodzieży.

W tym roku, w związku z panującą epidemią, mają one charakter zdalny i prowadzone są za pośrednictwem internetu. Młodzi poznają na nich podstawowe zasady pracy misyjnej oraz charakter placówek, do których zostaną skierowani. Dowiadują się także jakie są względem nich oczekiwania i co będą robili w placówkach misyjnych. Następnie każdy z nich skontaktowany zostaje z konkretnym misjonarzem, z którym uzgadnia szczegóły swojego pobytu.

Do tegorocznej edycji wolontariatu zgłosiło się 45 chętnych. Ci którzy wytrwają w swoim postanowieniu i spełniać będą stawiane im wymagania (np. znajomość języka obcego) wyjadą na misję w okresie wakacyjnym. Pobyt trwać będzie od 3 tygodni do 1 miesiąca, a w szczególnych przypadkach może być przedłużony do 6 miesięcy

Uroczyste posłanie wolontariuszy, kończące cykl przygotowań,  odbędzie się 12 i 13 czerwca 2021r w Parafii NSPJ w Katowicach. Następnie młodzi pomocnicy misjonarzy udają się do następujących placówek

Syberia – Wierszyna. Wolontariat misyjny na Syberii to wyjazd dla odważnych i nie bojących się wyzwań bożych szaleńców. Serce polsko-syberyjskiej wioski- Wierszyny liczącej około 500 mieszkańców, skupia się na malutkiej parafii, którą prowadzi obecnie polski Misjonarz Oblat o. Karol Lipiński. W czasie wakacji, na terenie parafii, prowadzone są wakacje z Bogiem, na które uczęszczają dzieci z okolicznych domów. Dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, mimo polskich korzeni, nie rozumieją już dobrze języka polskiego, a co za tym idzie – polskiej katechezy. Syberyjska wioska potrzebuje świadectw młodych ludzi, którzy z zaangażowaniem będą nieść  Dobra Nowinę w języku rosyjskim. Jednak oprócz katechezy, a może przede wszystkim, dzieci z Wierszyny przygarną każdą dawkę miłości, którą podaruje im drugi człowiek. Wyjazd na Syberię to wspaniała lekcja miłości – czasem trudnej, ale przez to jeszcze piękniejszej, niż się dotychczas odkryło.

Białoruś – Szumilino. Podczas wakacji letnich od wielu już lat młodzi wyjeżdżają do Szumilina na Białorusi, gdzie w parafii Matki Bożej Fatimskiej pomagają w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, głównie jako animatorzy. Do zadań i wyzwań wolontariuszy należą: zajmowanie się organizacją zabaw, przygotowaniem posiłków, opieką nad dziećmi, współtworzeniem programu zajęć oraz prowadzeniem gier i wycieczek. Potrzeba również pomocy w pracach gospodarczo-porządkowych przy parafii oraz przy budowie kaplicy w jednej z okolicznych wiosek. W toku przygotowania wolontariusze  odpowiadają za zbiórki pieniędzy, zakup biletów, zorganizowanie wiz na Białoruś, dokumentację wydatków grupy, przygotowanie sprawozdania finansowego z wyjazdu. W 2020 roku wyjazdy nie odbyły się ze względu na pandemię.

Poza wywiązywaniem się z obowiązków wolontariusza, często jest okazja, by w ciągu roku zaangażować się w pomoc parafii w Szumilinie. W ciągu całego roku młodzi utrzymują kontakt z dziećmi i młodzieżą, z którymi piszą – wymieniają pocztówki i odwiedzają się.

Ukraina – Tywrów. Pierwsze wyjazdy wolontariuszy Niniwy miały miejsce właśnie na Ukrainę. Dziś młodzi w czasie wakacji zwykle w Tywrowie znajdują swoje miejsce w Oblackim klasztorze, który służy ukraińskiej młodzieży jako miejsce spotkań i rekolekcji. Kościół przez komunistów zamieniony na trzypiętrową fabrykę powoli odzyskuje swój sakralny charakter także dzięki pracy pomocników z polski. Do zadań wolontariuszy należy również praca w kuchni i klasztorze. Jest wiele okazji, by poznać miejscową wspólnotę parafialną, poruszającą historię prześladowanych za wiarę przez komunistów w znajdującym się tam nowoczesnym muzeum. Dużo radości przysparza też letni festiwal dla Oblackiej młodzieży z Ukrainy „Tchnienie Życia”.

Kazachstan – Pawłodar. Przygoda misyjna połączona z wysiłkami Zespołu Pomocy Kościołowi na wschodzie. Wyjazd na wolontariat w pełni zaczyna się od wzajemnego poznania i integracji grup. W Pawłodarze w 2019 r. siostry Klaryski potrzebowały pomocy w pracach wykończeniowych budującego się klasztoru. Każda para rąk była cenna.  Siostra Agnela energiczna i konkretna kierująca budową towarzyszyła wolontariuszom oraz naturalnie wyznaczała zadania. Należało do nich: wykańczanie cel zakonnych, wykonywanie poprawek tynkarskich, przygotowanie pomieszczeń do malowania oraz samo malowanie. Wolontariusze brali udział w życiu i liturgii miejscowej wspólnoty parafialnej, odwiedzali chorych z Najświętszym Sakramentem a także dzięki księdzu proboszczowi odwiedzili wiele ciekawych okolicznych (w promieniu 500 km) miejsc. Wymagany język – rosyjski.

Madagaskar. Czerwona wyspa urzeka swoim pięknem. Potrzeb jest wiele: projekty medyczne, stolarskie czy edukacyjne są wciąż na wagę złota. Pierwsza wolontariuszka Niniwy Krysia służyła przez 5 miesięcy z oddaniem jako położna. Misjonarze Oblaci obecni są w kilkunastu miejscach zarówno w miastach gdzie poziom życia jest lepszy jak i w buszu a także w miejscach trudnodostępnych. Wolontariat w tym kraju obejmuje kilka miesięcy i wiąże się z konkretnym zadaniem. Na Madagaskarze ogromnym problemem jest niedożywienie dzieci a także zaniedbanie zdrowotne. Podstawowe braki w życiu ludzi potrzebują tym bardziej dobrego przygotowania zarówno wolontariuszy jak i zaplanowania całego projektu. Wymagany język – francuski.

Kanada – Arktyka. Miejsce do którego Oblaccy misjonarze dotarli już dawno ale dopiero niedawno otrzymaliśmy prośbę o pomocników misyjnych od o. Daniela Szwarca OMI. Bieda i potrzeby Arktyki kanadyjskiej odbiegają od tej na Syberii znacznie. Inuici, rdzenni mieszkańcy potrzeby materialne i bytowe mają zapewnione na dobrym poziomie ale potrzeba pedagogów, psychologów do systematycznej pracy z młodzieżą. Z uwagi na trudne warunki życia w tej szerokości geograficznej najbardziej odpowiednia pomoc dotyczy wiary, towarzyszenia, terapii oraz organizowania zajęć rozwojowych. Wymagany język – angielski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.