Wydatki inwestycyjne 2018/20. Zobacz wyniki NASZYCH GMIN w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”

Wydatki inwestycyjne 2018/20. Zobacz wyniki NASZYCH GMIN w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”

8 października ukazał się coroczny ranking organizowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”, podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca [per capita]

Jak zwykle analizujemy pozycje naszych gmin. Szczególne powody do zadowolenia mają władze i mieszkańcy Lublińca oraz gminy Ciasna. Dlaczego? Przyjrzyjcie się poniższym rezultatom…

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2018/20). W ten sposób organizator zamierzał uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – czytamy na łamach portalu wspolnota.org.pl

Oto wyniki naszych jednostek:

.

KATEGORIA, POWIATY

Powiat lubliniecki:

Miejsce: 311 na 314 powiatów ujętych w rankingu

Dla porównania: myszkowski 176, oleski 211, kłobucki 219, tarnogórski 270

Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w latach 2018/20: 56,68 zł

Lata 2016/18: miejsce 309

Lata 2017/19: miejsce 313

.

KATEGORIA, MIASTA POWIATOWE

Lubliniec:

Miejsce: 27 (najwyższe w woj. śląskim) na 267 miast ujętych w rankingu

Dla porównania: Olesno 139, Kłobuck 170, Tarnowskie Góry 174, Myszków 172

Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w latach 2018/20: 1222,98 zł

Lata 2016/18: miejsce 55

Lata 2017/19: miejsce 60

.

KATEGORIA, MIASTA INNE

Woźniki: 

Miejsce: 194 na 610 ujętych w rankingu

Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w latach 2018/20: 1043,00 zł

Lata 2016/18: miejsce 217

Lata 2017/19: miejsce miejsce 185

.

KATEGORIA, GMINY WIEJSKIE (łącznie 1533)

39. Ciasna (2 miejsce w woj. śląskim, poprzednio 64 oraz 49) 2224,52 zł

260. Herby (poprzednio 1145 oraz 395) 1326,46 zł

267. Pawonków (poprzednio 1396 oraz 771) 1316,49 zł

539. Boronów (poprzednio 240 oraz 564) 1028,41 zł

700. Kochanowice (poprzednio 1337 oraz 1328) 887,68 zł

1285. Koszęcin (poprzednio 839 oraz 1081) 506,71 zł

KOMPLETNE WYNIKI RANKINGU 2018/20: TUTAJ (format PDF)

  1. Fatalny wynik powiatu i gminy Koszęcin. Ciekawe skąd taka rozbieżność między Ciasną i Koszęcinem – na to niestety artykuł nie daje odpowiedzi. No a wyniki Lublińca … Radny Mikulski dziś z kibla nie wyjdzie …

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.