Wyższe ekwiwalenty dla strażaków ochotników z gminy Koszęcin? Trwają konsultacje…

Wyższe ekwiwalenty dla strażaków ochotników z gminy Koszęcin? Trwają konsultacje…

We wtorek wójt gminy Koszęcin – Zbigniew Seniów wydał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Koszęcin.

,

W projekcie zaproponowano ekwiwalent w wysokości: 14 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 14 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Dotychczas, na mocy Uchwały Rady Gminy Koszęcin z 18 grudnia 2008 roku, w obu przypadkach stawki te wynosiły po 12 złotych za godzinę.

“Z uwagi na zaangażowanie w działaniach ratowniczych strażaków OSP na rzecz lokalnej społeczności, a także brak zmiany stawek od 2008 roku, zasadne jest podwyższenie ekwiwalentu dla członków OSP” – czytamy w uzasadnieniu do nowego projektu.

Konsultacje trwać będą do 27 grudnia br. Szczegóły TUTAJ

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sgmyrek@koszecin.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pisemnie do Urzędu Gminy w Koszęcinie na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

W skali powiatu lublinieckiego, w 2020 roku na obszarze gminy Koszęcin doszło do 190 zdarzeń, z których 26 to pożary, a 160 to zagrożenia miejscowe. Czterokrotnie alarmy okazywały się fałszywe. Strażacy z terenu gminy Koszęcin zadysponowani zostali łącznie do 226 zdarzeń (4 fałszywe), zarówno na terenie rodzimej gminy jak i w innych rejonach powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.