Z młodzieżą o odpowiedzialności i bezpieczeństwie.

Z młodzieżą o odpowiedzialności i bezpieczeństwie.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przeprowadzili prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób małoletnich oraz bezpieczne korzystanie z Internetu.

W pierwszej części spotkania mundurowi omówili zasady na jakich młodzi ludzie odpowiadają za złamanie prawa. Policjanci wyjaśnili czym są tzw. czyny karalne oraz jakie wykroczenia są najczęściej odnotowywane w policyjnych kartotekach. Informowano o przejawach demoralizacji i środkach karnych jakie może nałożyć Sąd Rodzinny na sprawcę czynu karalnego.

Druga część spotkania poświęcona była kwestiom związanym z bezpieczeństwem w sieci. Omówiono zagadnienia z zakresu tzw. cyberprzemocy oraz właściwego zabezpieczania treści przechowywanych w telefonach i komputerach. Zwrócono uwagę na kwestie praw autorskich materiałów dostępnych w sieci oraz odpowiedzialności karnej za ich nieuprawnione kopiowanie i udostępnianie.

Policjanci odpowiadali również na pytania dotyczące zarówno omawianych zagadnień, jak i przepisów ruchu drogowego. Przedstawiciele KPP i organizatorzy spotkania nie kryli nadziei, że zdobyte informacje wpłyną na kształtowanie właściwych postaw, a w przyszłości pozwolą młodym ludziom uniknąć konfliktów z prawem.

Zdjęcie: KPP Lubliniec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.