Zakład produkcji podłoża w Patoce: Starostwo odpowiada na nasze zapytanie.

Zakład produkcji podłoża w Patoce: Starostwo odpowiada na nasze zapytanie.

Powracamy do tekstu z początku miesiąca – 14 września Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie utrzymało w całości decyzję Wójta Gminy Ciasna odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ROZBUDOWY zakładu wytwórni podłoża pod uprawę pieczarek w Patoce – przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. Jednak mieszkańcy nadal walczą z odorem, towarzyszącym im od początku istnienia zakładu. Początkowo miała być to produkcja zamknięta jednak stało się inaczej. Krzywdzące dla mieszkańców zmiany w projekcie budowlanym zapadły… w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. 

W tekście omówiliśmy najważniejsze wątki, które doprowadziły do odmownej decyzji Wójta Gminy Ciasna, Zdzisława Kuleja w sprawie powiększenia infrastruktury na terenie zakładu. Decyzję utrzymano, pomimo iż zarząd firmy odwołał się od stanowiska gminy wydanego za pierwszym razem (29.05. br.). Analiza dokonana przez Komisję, z pozoru korzystna dla mieszkańców, nie rozwiązuje jednak dotychczasowych problemów społeczności – ludzie wciąż uskarżają się na smród, doskwierający im od początku powstania zakładu w 2011 roku. Już wtedy zaczęło iskrzyć a otwarty konflikt na linii mieszkańcy – firma wybuchł wówczas gdy w opinii publicznej pojawiła się informacja o dodatkowej rozbudowie produkcji.

W tej sprawie stanowczo reagowali członkowie Stowarzyszenia “Zdrowy Las”. W naszym ostatnim tekście odnieśli się oni do stanowiska Samorządowego Kolegium Odwoławczego – Cieszy nas decyzja Komisji lecz nadal borykamy się z odorem – mówili przedstawiciele stowarzyszenia – Czujemy smród i nic się nie zmienia. Co ważne – mówią – Uzasadnienie SKO obnaża również kolejne, bardzo dziwne okoliczności samego powstania zakładu. Doszło tu do zmian w projekcie budowy z naruszeniem pierwszej decyzji środowiskowej, zakazującej produkcji otwartej. Teraz mamy to, co mamy a sprawa została wyciszona – sugerują nasi rozmówcy.

Kontrowersyjne zmiany, które rzeczywiście uderzyły w dobro mieszkańców, zapadły w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Sugeruje to nie tylko wypowiedź członków “Zdrowego Lasu”, treść odmownej decyzji wójta Kuleja w sprawie rozbudowy ale nawet uzasadnienie SKO – podano w nim, że opisana w raporcie inwestycja… nie jest zgodna z zapisami zawartymi w § 9 Uchwały Rady Gminy Ciasna z dnia 29.09.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Panoszów! – Skoro budowa nie jest zgodna z miejscowym planem, skoro inwestycja powstała obok obszaru Natura 2000, to należy zapytać… czy ten zakład w ogóle powinien tu istnieć – uważają członkowie Stowarzyszenia.

Redagując poprzedni tekst, zwróciliśmy się w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu z prośbą o zajęcie stanowiska. Odpowiedź otrzymaliśmy 23 października: “W odpowiedzi na zapytanie informuję, że dokumentacja projektowa dotycząca budowy zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek w m. Panoszów, spełnia wymagania niezbędne do zaakceptowania projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto informuję, że wydane decyzje zmieniające nie mają wpływu na zwiększenie inwestycji, produkcji i procesu technologicznego inwestycji” – czytamy w odpowiedzi rzecznika prasowego.

Poprzedni tekst możecie przeczytać TUTAJ

Zdjęcie: polnedomypress.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.