Znamy laureatów kolejnego konkursu plastycznego “Autyzm – by wiedzieć więcej” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Znamy laureatów kolejnego konkursu plastycznego “Autyzm – by wiedzieć więcej” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłosiło wyniki konkursu plastycznego na plakat związany ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. pod nazwą “Autyzm – by wiedzieć więcej”. Adresatem kolejnego już przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o autyzmie, integracja środowisk współpracujących na rzecz oraz wsparcie rodzin osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin.

Inicjatywa obejmuje również takie obszary jak wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu, wzbudzenie zainteresowania młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym zaburzeniem, kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji oraz poszukiwanie ukrytych talentów.

Pierwszy konkurs, zorganizowany w 2019 roku (18 prac), to efekt współpracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego, przy akceptacji Starosty Lublinieckiego Joachima Smyły. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był radny Rady Powiatu w Lublińcu, Jerzy Orszulak [PiS]. Uchwałę w sprawie organizacji konkursu przyjęto jednogłośnie. Przedsięwzięcie wspierał Ireneusz Gimiński, autor książki “Wautyzmwzięci”.

.

W tym roku, w ramach konkursu “Autyzm – by wiedzieć więcej” nadesłano łącznie 76 prac. Oto laureaci:

.

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I miejsce – Bartosz Pradella, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu,

II miejsce – Weronika Romanek, Zespół Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu,

III miejsce – Paulina Kokot, Szkoła Podstawowa w Pawonkowie.

Wyróżnienia przyznano: Blance Schabowskiej i Magdalenie Olszok, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

.

KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I miejsce – Amelia Sitek, III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Lublińcu,

II miejsce – Anna Niesłony, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,

III miejsce – Natalia Marszoł, III Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Lublińcu.

Spośród 32 prac w tej kategorii wiekowej wyróżnienia przyznano: Zofii Maciuch z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz Kindze Frischke z Zespołu Szkół Zawodowych.

W najbliższym czasie nagrody i dyplomy przekazane zostaną do szkół.

Czytaj również:

Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.