Znamy planowany termin odbudowy spalonej części Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu. O wszystkim zadecydują finanse

Znamy planowany termin odbudowy spalonej części Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu. O wszystkim zadecydują finanse

Z dużą uwagą śledzimy kolejne procedury zmierzające do odbudowy części Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów w Lublińcu – zachodnie skrzydło budynku, siedziba Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein, ucierpiało w pożarze, do którego doszło 24 września 2020.

Według ostatniej informacji, którą w końcówce listopada ubiegłego roku przekazał nam Ekonom Prowincjalny, o. Józef Czernecki OMI, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania spaloną część kompleksu klasztorno-szkolnego oraz nakazał właścicielowi przeprowadzenie ekspertyzy stanu budynku. O. Czernecki potwierdził, że dokumentacja trafiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lecz dopiero w oparciu o skrupulatną i długotrwałą analizę WKZ, Inspektor będzie mógł podjąć kolejne decyzje.

Na jakim etapie znajdują się te działania? Oto zapytaliśmy o. Pawła Gomulaka OMI, Koordynatora Medialnego Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Uszkodzenia po pożarze są tak poważne, że konieczna jest rozbiórka spalonej części klasztoru – podkreślił o. Paweł Gomulak OMI – Do czasu zakończenia wszelkich procedur, nie możemy podjąć żadnych prac na własną rękę. Dokumentacja dotycząca rozbiórki jest obecnie złożona u konserwatora. Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę, bezzwłocznie przystąpimy do prac zabezpieczających i rozbiórkowych. Jednocześnie została przygotowana koncepcja odbudowy spalonej części klasztoru oraz jej adaptacji na potrzeby placówki oświatowej, która uzyskała wstępną, pozytywną opinię konserwatora. Teraz pracujemy nad dokumentacją budowlaną, która jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jak wyglądać będą kolejne czynności zmierzające do odbudowy budynku oraz przez które instytucje będą one prowadzone?

Instytucją prawnie odpowiedzialną za odbudowę spalonej części klasztoru są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, którzy w 1922 roku zakupili ten teren. Ponieważ jesteśmy skłonni kontynuować użyczanie części klasztoru na potrzeby szkoły, przy odbudowie działamy w ścisłej współpracy z katolicką szkołą im. św. Edyty Stein oraz kurią diecezji gliwickiej – zaznaczył Koordynator Medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.

Dodał, że cały kompleks kościelno-klasztorny był w momencie pożaru ubezpieczony, dlatego po stosownych procedurach i zbadaniu przyczyn pożaru [usterka instalacji elektrycznej – przyp. red.], szkoda została uznana przez ubezpieczyciela. Przyznał jednocześnie, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje wszystkich kosztów, związanych z wyburzeniem i odbudową.

Pomimo wszelkich trudności, jakie się pojawiają, chcemy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby szkoła katolicka funkcjonowała dalej. Zdajemy sobie sprawę, że ta placówka jest ważna dla społeczności lokalnej. Jako właściciele budynku, chcemy, aby powróciła do normalnego funkcjonowania. Jej istnienie wpisało się w naszą blisko 100-letnią obecność i posługę w Lublińcu – przypomina o. Gomulak.

W wyniku pożaru szkoła utraciła 70% zajmowanej dotąd przestrzeni edukacyjnej. Tymczasowo zaadoptowano na jej działanie salki katechetyczne. Sanepid wydał pozwolenie na rok – Wychodząc naprzeciw dalszemu funkcjonowaniu placówki i mając na uwadze zbliżający się nabór na nowy rok szkolny, zaproponowaliśmy dalsze tymczasowe rozwiązanie. W grudniu 2021 roku miała skończyć się umowa najmu budynków klasztornych, zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a miasto planowało ostatecznie opuścić te pomieszczenia. W związku z dramatyczną sytuacją szkoły, zwróciliśmy się do magistratu z prośbą, czy jest możliwe przyspieszenie tej decyzji o kilka miesięcy. Dzięki życzliwości władz miasta już od sierpnia wspomniane pomieszczenia będą mogły być zaadoptowane na potrzeby szkoły – zapowiada.

Czy znany jest przybliżony termin ukończenia prac i ponownego uruchomienia obiektu?

Dużo zależy od tego, czy uda nam się zgromadzić brakujące środki pieniężne, ale na dzień dzisiejszy realny planowany termin to II kwartał 2022 roku – zakłada o. Paweł Gomulak OMI, Koordynator Medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

.

  1. A wiadomo ile zebrano środków pieniężnych, z tego co pamiętam to na początku było kilka różnych zbiórek, no i ile jeszcze brakuje ? Najlepiej przydałby się jakiś kosztorys do wglądu publicznego.

    Odpowiedz
  2. Zbiórki prowadziła szkoła. Właściciel spalonej części budynku – oblaci nie prowadzili żadnych zbiórek.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.