“Znicz Pamięci dla Bohaterów”. Za nami trzecia edycja akcji organizowanej przez OSP Lubliniec na Cmentarzu Wojskowym [FILM]

“Znicz Pamięci dla Bohaterów”. Za nami trzecia edycja akcji organizowanej przez OSP Lubliniec na Cmentarzu Wojskowym [FILM]

Około 150 białych i czerwonych zniczy zapłonęło 1 listopada o godzinie 18:00 na kwaterach żołnierzy spoczywających na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu. 

W ten sposób druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, przedstawiciele Hufca ZHP oraz Parafii Wojskowej w Lublińcu już po raz trzeci uczcili pamięć polskich wojskowych poległych w obronie Ojczyzny w roku 1939 oraz wszystkich spoczywających na terenie nekropolii.

W tym roku do akcji dołączyli członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej założonej niedawno w lublinieckiej OSP przez dh Weronikę Maniurę. Najmłodszym towarzyszyli rodzice. 

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą prowadzoną przez ks. mjr Przemysława Tura Proboszcza Parafii Wojskowej w Lublińcu – Oni walczyli dla dobra naszej Ojczyzny. Oddali swoje życie w obronie Niepodległości. Jesteśmy im wdzięczni za to, że uczynili naszą Ojczyznę wolną. To na ich krwi wzrasta teraz nasz naród i nasza tożsamość – podkreślał ksiądz Tur.

Uczestnicy zapalili biało – czerwone znicze układając je na kwaterach i tworząc w ten sposób niezwykłą aurę, nieczęsto widywaną w tym wyjątkowym miejscu.

W porównaniu do pierwszej edycji, tegoroczna ceremonia przyciągnęła dużą liczbę mieszkańców. Obecność dzieci, które już niebawem, bo 8 listopada oficjalnie staną się członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu świadczy o tym, że młodzi ludzie zrzeszeni w tutejszej jednostce zamierzają dzielić się z kolejnymi pokoleniami nie tylko doświadczeniem wypracowanym w służbie ratowniczej ale również przywiązaniem do tradycji i patriotyzmu.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej porządkowali teren cmentarza.

Każda uroczystość odbywająca się na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu to dobra okazja do przypomnienia krótkiej historii jednego z najważniejszych miejsc na terenie miasta; W roku 1913 w Lublińcu wzniesione zostały koszary, w których Niemcy ulokowali garnizon wojskowy. Obok koszar założony został cmentarz, na którym początkowo chowano żołnierzy niemieckich, poległych podczas I wojny światowej, a potem powstańców śląskich – czytamy na łamach portalu Polska Niezwykła.

W okresie międzywojennym było to miejsce pochówku żołnierzy polskich, stacjonujących w koszarach, i ich rodzin. Na początku wojny, we wrześniu 1939 r. pochowani zostali tutaj żołnierze 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty wraz ze swoim dowódcą ppłk. Stanisławem Wilimowskim, a w styczniu 1945 r. na cmentarzu chowano żołnierzy sowieckich i niemieckich.

W roku 1983 na terenie nekropolii postawiono pomnik poświęcony tym, którzy w latach 1919 – 1945 walczyli o powrót do Polski tej części Śląska oraz walczącym z niemieckim okupantem. Są to dwa bloki skalne – jeden z wizerunkiem orderu wojennego Virtuti Militari i drugi z wizerunkiem krzyża i datami 1921 – 1939 i 1945. Poniżej umieszczono tablice inskrypcyjne. Przy wejściu na teren cmentarza znajdują się tablice z nazwiskami poległych polskich żołnierzy.

W tym roku rozpoczęła się renowacja kilkunastu nagrobków nagrobków, napisów na Pomniku Virtutti Militari oraz krzyża. To efekt współpracy Hufca ZHP, Parafii Wojskowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Lubliniecki.pl, Mariana Berbesza – znawcy historii cmentarza, Instytutu Pamięci Narodowej i sekretarza Miasta Lublińca, Józefa Korpaka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.