Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na konsultacje [MOPS LUBLINIEC]

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na konsultacje [MOPS LUBLINIEC]

Tradycyjnie 15 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Trzeźwości. Jest to czas refleksji nad szkodliwymi skutkami nadużywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, a także okazja do promowania zdrowego stylu życia i wsparcia dla tych, którzy zmierzają w kierunku trzeźwości.

Ta ważna inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemów związanych z używaniem substancji odurzających oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Dzień Trzeźwości przypomina nam o konieczności zadbania o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konsumpcji alkoholu oraz innych środków odurzających.

Uzależnienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia, zakłócenia relacji interpersonalnych, pracy i życia społecznego. Właśnie dlatego tak istotne jest promowanie trzeźwości oraz udzielanie wsparcia osobom borykającym się z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Warto podkreślić, że Dzień Trzeźwości nie jest jedynie dniem refleksji, ale również inspiracją do podejmowania trwałych zmian w życiu codziennym. Osoby, które zmagają się z uzależnieniami, mogą znaleźć w tym dniu wsparcie oraz motywację do rozpoczęcia terapii
i rezygnacji z nałogów. Rodziny i przyjaciele również odgrywają istotną rolę w procesie wspierania swoich bliskich w drodze do trzeźwości i zdrowego życia.

Wszyscy jesteśmy częścią społeczności, która może przyczynić się do budowania świadomego i trzeźwego społeczeństwa. Niech Dzień Trzeźwości będzie bodźcem do refleksji nad własnymi nawykami, wsparciem dla potrzebujących oraz inspiracją do tworzenia zdrowszej i bardziej odpowiedzialnej przyszłości dla nas wszystkich.

Jeśli potrzebujesz wsparcia członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu zapraszają na konsultacje. Informacje kontaktowe znajdziecie TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.