SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA. Kto usiłuje wywołać w nas epizody tej choroby? [Felieton Heleny Grembeckiej]

SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA. Kto usiłuje wywołać w nas epizody tej choroby? [Felieton Heleny Grembeckiej]
Większość normalnych, zapracowanych i zajętych swoim życiem ludzi w momencie zderzenia się z gigantycznym kłamstwem, nie jest go w stanie zdemaskować. Nie mieści się w głowie zwykłego Kowalskiego, że można na tak wielką skalę czynić zło i jeszcze nazywać je dobrem! Dlatego, pewnie łatwiej wielu z nas jest uwierzyć we własną niesprawność psychiczną, niż w ogrom zła wokół.
.
Przecież chyba każdy człowiek chciałby żyć w przewidywalnym, uporządkowanym świecie, w którym zachowywane są normy moralne. Ale nie wierzmy, że świat taki jest! Bo dochodzące do naszej świadomości sprzeczności między tym, co widzimy, a globalnie głoszoną “interpretacją rzeczywistości” – identyczną we wszystkich głównych mediach, mogą wywołać dysonans poznawczy.
.
Jak bardzo perfidni i jak sprawni są globaliści  w fundowaniu nam wszelkich pułapek, mogliśmy się przekonać szczególnie w ostatnich latach. Zdrowie psychiczne jest tak kruche! A coraz łatwiej, i na coraz większą skalę można nim manipulować. Badania wykazały, że już jedna nieprzespana noc może wywołać stany lęku i depresji ( E. B. Simon “Sen a emocje”, Świat Nauki, nr 12/2023, s. 22-23). “Po trzech dniach bez snu, niektórzy badani popadali w urojenia i paranoje” – doświadczali epizodów psychotycznych. “Po pięciu dniach, kilku badanych znalazło się w stanie przypominającym pełną psychozę kliniczną – nie rozumieli sytuacji, w której się znaleźli”.
.
Ile takich bezsennych nocy zapewnili nam zarządzający globalną propagandą strachu, bombardując społeczeństwa w czasie medialnej “pandemii” spreparowanymi na ten cel liczbami prognozowanych zgonów? Belgijski lekarz zdrowia publicznego, Mark van Ranst przedstawił strategię już przetestowaną w czasie tzw. świńskiej grypy – trzeba zdominować przekaz medialny, okłamywać, wzbudzać strach [WIĘCEJ]
.
Podczas “świńskiej grypy” w latach 2009/2010 – Światowa Organizacja Zdrowia – WHO dopiero się uczyła, “jak zrobić śmiercionośną pandemię”. Ale 10 lat później podeszła do sprawy bardziej skutecznie. W procesie realizacji swych zbrodniczych planów depopulacji świata, WHO wraz z firmami Pficer i Moderna, zastosowały zwrot: “akceptowalny współczynnik zgonów”, który stał się normą w przemyśle szczepionkowym.
.
Dr David Martin, oceniając wieloletnie działania WHO, nazwał Światową Organizację Zdrowia “przestępczym kartelem”. D. Martin jest założycielem i prezesem MCAM International, która to na zlecenie Departamentu Skarbu USA prowadziła dochodzenia w sprawie kilku największych afer finansowych w historii USA.  Jest także ekspertem rządu USA w dziedzinie zapobiegania rozprzestrzeniania broni biologicznej i chemicznej. Jest autorem publikacji akademickich z zakresu medycyny, prawa i ekonomii.
.
Po analizie wszelkich dokumentów związanych z powołaniem WHO w 1947 r., z określeniem celów jej działania i sposobów realizowania planów, dr David Martin nie ma żadnych wątpliwości, żeby publicznie oskarżyć WHO o: 1) przestępstwa podatkowe, 2) wymuszanie haraczu, 3) pranie brudnych pieniędzy, 4) wymuszanie rozbójnicze, prowadzące do masowego mordu i globalnego terroryzmu w czasie realizowania operacji covid-19. [WIĘCEJ]
.
Rząd PiS, który nadal w świadomości wielu Polaków uchodzi za jedyną “prawicową opcję” w Polsce, od pierwszych dni “medialnej pandemii testów”, przystąpił do realizowania zaplanowanej przez globalistów operacji zniewolenia społeczeństw. 
.
Efekty: 1) przyjęcie przez Polaków genetycznego preparatu w ramach eksperymentu medycznego na ludziach, które okaleczyły i zabiły wielu, 2) około 250 000 zmarłych w wyniku zamknięcia służby zdrowia, 3) upadek setek tysięcy małych, rodzinnych firm, 4) wielkie straty finansowe (fundusz covidowy, który płynnie przeszedł w przekazywanie miliardowej pomocy Ukrainie).
.
W ostatnich dniach sprawowania władzy w Polsce – trwały wakacje, PiS przyjął ustawę o prawie geologicznym i górniczym, która nie tylko jest sprzeczna z Konstytucją RP i przed przyjęciem była mocno oprotestowana przez Senat, Związek Gmin w Polsce i 600 polskich gmin, ale której zapisy przewidują wywłaszczenie Polaków – bez odszkodowania! z terenów zawierających tzw. złoże strategiczne, za które główny geolog kraju (jednoosobowo) może uznać także złoża piasku lub wody. Ustawa ta przewiduje jednak odszkodowania, w razie wystąpienia niekontrolowanych erupcji zatłaczanych pod ziemię spalin, duszenia ludzi i zwierząt oraz od szkód powstałych podczas trzęsienia ziemi, wywołanego przez składowane pod ziemią spaliny [WIĘCEJ]
.
PiS zostawił dla PO otwarte wszystkie prawne furtki do dalszego ideologizowania Polski. Konwencja stambulska, pomimo tylu głosów krytycznych, nadal – niewypowiedziana. Nowa wersja międzynarodowej klasyfikacji medycznej ICD-11 – przyjęta i wdrażana z wszelkimi ideologicznymi terminami. Już – nie płeć biologiczna odróżnia kobietę i mężczyznę, ale wszelkie genderowe “nowotwory”. Termin – pedofilia, zastąpiony został – “zaburzeniem pedofilnym” i, o zgrozo, jest ono tak klasyfikowane tylko wtedy, jeśli w dotkniętej nim osobie budzi niepokój (są podane jeszcze inne niedookreślone warunki).
.
Przepisy te przyjęło (spośród 194 członków ONZ) tylko 35 państw, wśród nich jest niestety  Polska! Rządzący naszą Ojczyzną aktywnie popierali także wszelkie niekorzystne poprawki nanoszone w IHR – Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych oraz opowiedzieli się za przyjęciem procedowanego tzw. traktatu antypandemicznego, który przewiduje narzucenie bezwzględnego dyktatu w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim państwom narodowym.
.
.
Fakty dot. wojny zastępczej na Ukrainie, wypowiedź Maxa Blumenthala przed Radą Bezpieczeństwa ONZ [TUTAJ]
.
Czy nie tak należałoby odczytywać prawdziwy przekaz Prawa i Sprawiedliwości do nas, do społeczeństwa: “My – prawica, takich złych rzeczy nie robimy … jawnie. My głośno mówimy, że z tym walczymy i … przepychamy to po cichu”. 
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.