Analiza funkcjonowania programu 500+ w powiecie lublinieckim. Przeczytaj!

Analiza funkcjonowania programu 500+ w powiecie lublinieckim. Przeczytaj!

Program 500+ jest sztandarowym projektem realizowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ma on pomóc rodzinom wielodzietnym w wychowaniu dzieci oraz zachęcić młode małżeństwa do ich posiadania. Program ten ma również niwelować dysproporcje społeczne pomiędzy rodzinami. Jest realną pomocą na potrzeby polskich rodzin.

Na podstawie danych uzyskanych z ministerstw oraz z ośrodków pomocy społecznej przedstawiamy statystyki dotychczasowego funkcjonowania programu 500+ w powiecie lublinieckim. Prezentowane dane dotyczą wypłat kwietniowych i majowych. Nie uzyskaliśmy jeszcze danych odnośnie wypłat świadczeń w czerwcu.

Liczba złożonych wniosków (w nawiasach podano liczbę wniosków złożoną drogą elektroniczną) wygląda w poszczególnych gminach następująco:

 • Boronów 251 (20)
 • Ciasna 402 (22)
 • Herby 480 (59)
 • Kochanowice 446 (46)
 • Koszęcin 782 (124)
 • Lubliniec 1443 (369)
 • Pawonków 399 (33)
 • Woźniki 646 (80)

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej wniosków złożono w Lublińcu, bo aż 1443. Na drugim miejscu znalazła się gmina Koszęcin, na trzecim Woźniki. Najmniej wniosków złożono z kolei w gminie Boronów, bo tylko 251.

Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie złożonych wniosków wygląda następująco (w nawiasach podano stosunek liczby wydanych decyzji do złożonych wniosków):

 • Boronów 224 (89,24%)
 • Ciasna 368 (91,54%)
 • Herby 361 (75,21%)
 • Kochanowice 221 (49,55%)
 • Koszęcin 508 (64,96%)
 • Lubliniec 1306 (90,51%)
 • Pawonków 185 (46,37%)
 • Woźniki 342 (52,94%)

Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych decyzji przyznano również w Lublińcu – 1306.  Miasto to ma również bardzo wysoki odsetek rozpatrzonych spraw, bo aż 90,54%. Nieznacznie większy odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków znajduje się tylko w gminie Ciasna (91,54%). Na drugim biegunie, największe zaległości w rozpatrywaniu wniosków i w wypłatach należnych świadczeń występują w gminach: Kochanowice i Pawonków. Zarówno w pierwszej jak i drugiej gminie nie rozpatrzono nawet połowy złożonych wniosków. W gminie Kochanowice rozpatrzono mniej wniosków, niż w ponad dwukrotnie mniejszej jeśli chodzi o liczbę ludności gminie Boronów.

W kolejnym zestawieniu prezentujemy liczbę wypłaconych do tej pory świadczeń wychowawczych:

 • Boronów 641
 • Ciasna 1210
 • Herby 1186
 • Kochanowice 736
 • Koszęcin 1606
 • Lubliniec 3459
 • Pawonków 609
 • Woźniki 1097

W tym przypadku również na pierwszym miejscu znajduje się gmina miejska Lubliniec. Zaskakujące jest, że w gminie Pawonków, w której mieszka ponad dwukrotnie więcej ludzi niż w gminie Boronów, jest mniej wypłaconych świadczeń niż w tej drugiej.

Ostatnim zestawieniem jest suma wydatków, które do tej pory zostały wydane w ramach programu 500+ w gminach naszego powiatu:

 • Boronów 320 067 zł
 • Ciasna 604 959 zł
 • Herby 592 660 zł
 • Kochanowice 368 000 zł
 • Koszęcin 802 846 zł
 • Lubliniec 1 724 271 zł
 • Pawonków 303 684 zł
 • Woźniki 547 400 zł

Dotychczasowa suma wydatków w powiecie lublinieckim w pierwszych dwóch miesiącach trwania programu wynosi 5 263 887 zł.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.