Cenne źródło wiedzy dotyczącej spektrum autyzmu. Za nami seminarium w Lubitece [MOPS, ZI ds.PPR]

Cenne źródło wiedzy dotyczącej spektrum autyzmu. Za nami seminarium w Lubitece [MOPS, ZI ds.PPR]

W “Lubitece” odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym razem tematem szkolenia była praca z klientem zmagającym się ze spektrum autyzmu.

To temat niezwykle ważny i konieczny do omówienia, gdyż autyzm uznawany jest za jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych, a ogólnoświatowe statystyki wskazują, że może ono występować u 1 dziecka na 100 – podkreśla Mariola Drapacz, kierownik działu pomocy środowiskowej MOPS Lubliniec.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele lokalnych instytucji pomocowych, placówek oświatowych, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu a temat przybliżył uczestnikom Rafał Peszek – praktyk, pedagog specjalny, terapeuta, na co dzień pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie.

Podczas seminarium omówiono problemy związane z historią badań, edukacją i wychowaniem dzieci w spektrum autyzmu, a w szczególności dzieci z Zespołem Aspergera. Przedstawiono sposoby radzenia sobie z edukacją oraz wychowaniem dzieci dotkniętych tym zaburzeniem.

Podkreślano, że nie ma jednej i w stu procentach skutecznej metody terapii dla dzieci z autyzmem. Najważniejsze jest, jak odkreślał prowadzący, aby jak najwcześniej podjąć kroki terapeutyczne wobec dziecka autystycznego, np. wdrożyć wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które stanowi podstawę dla późniejszych oddziaływań terapeutycznych.

Rafał Peszek, omawiając metody terapii, zwrócił szczególną uwagę na metodę terapii behawioralnej, która opiera się na pozytywnym wzmacnianiu, czyli nagradzaniu zachowań prawidłowych oraz redukowaniu zachowań nieakceptowanych społecznie lub szkodliwych. Zaznaczył, że wygaszanie nieprawidłowych reakcji następuje nie przez zastosowanie kary, ale przez brak nagrody, przy czym nagrodą jest także uwaga poświęcona dziecku.

Zaznaczał, że autyzm to szereg deficytów, które można zniwelować lub zwalczyć, a terapia behawioralna dzieci z autyzmem ma opierać się na ogólnych prawach uczenia i modelowania. Prowadzący kilkukrotnie podkreślał podczas seminarium, że układ nerwowy osób autystycznych jest specyficzny, nie pozwala na przetworzenie wszystkich bodźców, dlatego osobom ze spektrum należy stworzyć specjalne, bezpieczne otoczenie.

Rafał Peszek starał się przybliżyć uczestnikom sposób funkcjonowania i myślenia osób ze spektrum autyzmu. Osoby zmagające się z tym zaburzeniem rozwojowym w mniejszym stopniu potrafią odczytywać “stan umysłu” innych ludzi. Umiejętność myślenia o stanie umysłu innych ludzi nazywana jest teorią umysłu (proces mentalizacji). Mentalizacja pozwala bardzo szybko orientować się w świecie relacji międzyludzkich, pozwala odczytać potrzeby drugiego człowieka, jego pragnienia, intencje, z czym osoby autystyczne mają duże trudności.

Seminarium szkoleniowe było cennym źródłem wiedzy i wymianą doświadczeń dla przedstawicieli służb na co dzień pracujących z osobami ze spektrum autyzmu – podsumowała Mariola Drapacz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.