Cmentarz Wojskowy w Lublińcu piękniejszy niż zwykle. Strażacy, harcerze i wojskowi zapalili znicze na grobach Bohaterów

Cmentarz Wojskowy w Lublińcu piękniejszy niż zwykle. Strażacy, harcerze i wojskowi zapalili znicze na grobach Bohaterów

We wtorek 3 listopada, na terenie Cmentarza Wojskowego w Lublińcu odbyła się patriotyczna uroczystość, w trakcie której reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, Hufca ZHP Lubliniec oraz Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych “Zjednoczeni Zwyciężymy”, zapalili znicze na kwaterach poległych żołnierzy.

Ze względu sytuację epidemiczną oraz na niedawną decyzję rządu dotyczącą zamknięcia cmentarzy, corocznej akcja “Znicz pamięci dla Bohaterów”, zaplanowana początkowo na 1 listopada, przeniesiona została na wtorkowy wieczór i miała charakter kameralny.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej modlitwy w intencji Poległych, której przewodniczył ks. kpt. Przemysław Tur – proboszcz Parafii Wojskowej bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu. Na grobach Bohaterów pojawiło się niemal 200 zniczy w kolorach białym i czerwonym. Poprzez hołd oddany spoczywającym wojskowym młodzi ludzie zrzeszeni w organizacjach nie po raz pierwszy zaakcentowali swoją aktywność i odważne przywiązanie do wartości patriotycznych.

Przypomnijmy, że 26 października wszystkie te grupy, wspierane przez radnego Rady Miejskiej – Karola Słotę, oraz pasjonata historii lokalnej – Mariana Berbesza, porządkowały wojskową nekropolię. Wspólna inicjatywa, podjęta przy współpracy z Sekretarzem Miasta Lublińca, Józefem Korpakiem pomogła przygotować obiekt do odwiedzin mieszkańców w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

*     *     *

Założone w 2009 roku Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni Zwyciężymy”, zrzesza czynnych oraz byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Grupa angażuje się w wiele przedsięwzięć, organizując m.in. imprezę biegową “Ucieczka Zakładników” czy prelekcje patriotyczne w szkołach. Stowarzyszenie zaznacza swój udział w takich wydarzeniach jak Święto Weterana czy szkolenia “Świadoma Ja” adresowane do kobiet z terenu powiatu.

Równie bogata jest działalność druhów z lublinieckiej OSP oraz Hufca ZHP Lubliniec – to regularna organizacja lub udział m.in. w inicjatywach patriotycznych, w których upamiętniane są ważne wydarzenia oraz zasłużone osobistości. To także prace w zakresie utrzymania miejsc o znaczeniu historycznym, zlokalizowanych na terenie miasta. Warto podkreślić, że w siedzibie OSP Lubliniec trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia “Izby Tradycji”, w której wyeksponowane zostaną pamiątki związane z przeszłością jednostki.

Bardzo ważnym elementem wszelkich działań podejmowanych w zakresie poprawy wizerunku Cmentarza Wojskowego w Lublińcu jest, zadeklarowany przez Miasto, zamiar przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu i oszacowania kosztów jego gruntownej renowacji. Umożliwi to aplikowanie o dofinansowania zewnętrzne na realizację szerokich prac remontowych. Rzecz jasna, proces ten wymagać będzie czasu i wielu niezbędnych procedur, lecz wydaje się on kluczowym narzędziem w drodze do… coraz bardziej potrzebnego wzmocnienia estetyki tego wyjątkowego obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.