Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywni w trakcie Dnia Dziecka. Udane ćwiczenia na terenie ZK w Herbach

Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywni w trakcie Dnia Dziecka. Udane ćwiczenia na terenie ZK w Herbach

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu od wielu lat włączają się w akcje skierowane do najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Tak było również w tym roku.

Na terenie ZK w Herbach odbyły się ćwiczenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Częstochowie z psem specjalnym.

Dzień Dziecka 2023 – edukacja i profilaktyka

W tym roku więziennicy odwiedzili najmłodszych w Przedszkolu nr 6 w Lublińcu, w Kochanowicach w trakcie festynu zorganizowanego z okazji tego święta oraz w Koszęcinie – w ramach wydarzenia “Mundurowi Dzieciom Gminy Koszęcin”. Funkcjonariusze przybliżyli młodym mieszkańcom i ich rodzicom zagadnienia związane z działaniami Służby Więziennej. Edukacyjne i prewencyjne zarazem spotkania, dzięki przekazaniu informacji w atrakcyjny i przystępny sposób, cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem.

“A gdzie pistolety?”. Takie i wiele innych pytań nurtuje naszych najmłodszych, którzy w trakcie spotkań z mundurowymi mają możliwość uzyskać odpowiedzi – podkreśla mjr Izabela Kapkowska, rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.

W Koszęcinie, w ramach terapii zajęciowej prowadzonej przez mjr. Anetę Tworkowską z Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu, wraz ze skazanymi przygotowano specjalne figurki z masy solnej. Maluchy były zachwycone, gdyż nie tylko mogły je pokolorować, ale również każde z wykonanych przez siebie dzieł zabrały ze sobą do domów.

Więcej na temat wydarzenia “Mundurowi Dzieciom Gminy Koszęcin”

TUTAJ [lubliniec.policja.gov.pl]

TUTAJ [koszecin.pl]


Współpraca służb mundurowych sprawdzona!

Pożar, zakłócenie porządku, kontrola pomieszczeń przy pomocy psa specjalnego i ładunek wybuchowy znajdujący się pod samochodem zaparkowanym przed budynkiem herbskiej jednostki – to najważniejsze elementy ćwiczeń zorganizowanych 6 czerwca na terenie Zakładu Karnego w Herbach.

W działaniach wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz funkcjonariusz Komendy Policji w  Częstochowie z psem specjalnym.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, po powzięciu informacji o możliwości znajdowania się na terenie jednostki znacznej ilości narkotyków, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach niezwłocznie powiadomili Policję celem zorganizowania kontroli pomieszczeń przy użyciu psa specjalnego.

Podczas prowadzonej kontroli, w pobliżu budynku administracji wybuchł pożar. Niezwłocznie przystąpiono do działania. Po ewakuowaniu wszystkich osób z rejonu zagrożenia, grupa przeciwpożarowa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru i podjęła próbę jego ugaszenia.

Jednocześnie o zdarzeniu powiadomiono Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą z Lublińca, która po przybyciu na miejsce przejęła prowadzenie akcji gaśniczej.

Kiedy wydawało się, że już nic w tym dniu nie może się wydarzyć, dowódca zmiany otrzymał kolejne zgłoszenie. Tym razem dotyczyło ono zakłócenia porządku w pomieszczeniu świetlicy, gdzie zabarykadowali się osadzeni. Nieskuteczna próba przekonania zakłócających porządek
do zaniechania zachowań niezgodnych z prawem, wymusiła konieczność użycia środków przymusu bezpośredniego – agresywnych uczestników obezwładniono.

To jednak nie koniec “niepokojących wydarzeń” na terenie Zakładu Karnego w Herbach. Pod samochodem zaparkowanym przed budynkiem administracji stwierdzono podejrzanie wyglądającą paczkę. Wezwano odpowiednie jednostki Policji, które przystąpiły do realizacji zadań związanych
z zabezpieczeniem obiektu oraz innych działań związanych z procedurą przyjętą przy wykryciu ładunku wybuchowego. Na szczęście był to fałszywy alarm.

Szybka interwencja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach, jak również innych służb mundurowych wezwanych na miejsce zdarzenia, pozwoliły przywrócić porządek i zapewnić bezpieczeństwo w jednostce.

Wszystkie służby biorące udział w ćwiczeniach wykazały się profesjonalnym przygotowaniem i umiejętnością współpracy. Podkreślenia wymaga, że niezwykle sprawnie skoordynowano działania kilku służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń w trakcie różnorodnych w swym przebiegu zdarzeń – podsumowuje mjr Izabela Kapkowska.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.