Kolejna, nieudana próba sprzedaży zespołu pałacowo – parkowego w Ciasnej. Czy administrator obniży cenę obiektu?

Kolejna, nieudana próba sprzedaży zespołu pałacowo – parkowego w Ciasnej. Czy administrator obniży cenę obiektu?

Zespół pałacowo – parkowy w Ciasnej wciąż nie może znaleźć nabywcy, pomimo iż w zakończonym właśnie przetargu właściciel obiektu – Starostwo Powiatowe w Lublińcu – zamierzało skusić nabywców obniżką ceny nieruchomości. 

W nie pierwszym już postępowaniu przetargowym, ogłoszonym 29 stycznia tego roku, Starostwo proponowało zdecydowanie niższą cenę 1 690 000 złotych w stosunku do poprzedniej kwoty sięgającej 2 287 953 zł. Żaden podmiot nie był jednak zainteresowany nieruchomością, na którą składa się park oraz zabytkowy pałac wzniesiony przez ród von Klitzingów w latach 1904 – 1908.

Administrator powrócił zatem do punktu wyjścia. Czy w kolejnym przetargu zejdzie poniżej kwoty 1 690 000 złotych?

Ogłoszenie następnego postępowania przetargowego wymaga sporządzenia nowego operatu szacunkowego. Sporządzenie wyceny zlecone zostanie wykonawcy niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi na rozesłane zapytania ofertowe. Po dokonaniu przez rzeczoznawcę wyceny nieruchomości, Zarząd Powiatu podejmie uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłosi przetarg. Kwota minimalna ustalona zostanie na podstawie sporządzonego operatu z uwzględnieniem artykułu 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami – zapowiedziała Dominika Łupież, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Jest jeszcze jedno wyjście…

Obok nieudanych prób sprzedaży majątku, w przeszłości prowadzone były rozmowy na linii Starostwo – gmina Ciasna w sprawie sprzedaży lub przekazania obiektu pod administrację gminy. W zamyśle obiekt miałby posłużyć gminie jako instytucja kultury. Zarząd Powiatu, szukając dochodów, zainteresowany był jednak wyłącznie sprzedażą zespołu pałacowo – parkowego. Z kolei gmina Ciasna, która jako jedyna spośród wszystkich gmin w powiecie lublinieckim nie posiada odpowiedniej siedziby na działalność kulturalną, sygnalizowała, że może przejąć nieruchomość lecz tylko w przypadku… nieodpłatnego przekazania obiektu przez Starostwo.

Bogata historia pałacu sięga początku XX wieku. Ciasna znalazła się wówczas w rękach rodziny von Klitzingów, którzy wznieśli monumentalną budowlę. W latach trzydziestych XX wieku obiekt został upaństwowiony przez władze nazistowskie, a po wybuchu II wojny został przekształcony w szpital polowy. Po wojnie mieściło się tutaj Państwowe Gospodarstwo Rybackie. Rok 1953 przyniósł przekształcenie pałacu w Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. W 1982 utworzono tutaj Dom Dziecka, przeniesiony w 2012 roku do Lublińca. Od tamtej pory Pałac von Klitzingów stoi pusty.

Czytaj również:

Budynek byłej szkoły przy ul. Stalmacha w Lublińcu na sprzedaż? Rada Powiatu już po głosowaniu. Kolej na Radę Miejską [ANKIETA]

  1. Lokalnym zwyczajem pałac nie jest wpisany do rejestru zabytków. Wpis pozwolił by na obniżenie ceny o połowę zgodnie z przepisami oraz otworzył by nowemu właścicielowi możliwość starania się o dotacje na remonty. Ale powiat lubliniecki ma specyficzne podejście do zabytków – lepiej niech się zawali niż miałby jeszcze parę wieków służyć.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.