Nowe Centrum Kultury i Czytelnictwa w GWOŹDZIANACH. Pomógł grantowy program Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Mieszkańcy Gwożdzian mogą korzystać już z nowego Centrum Kultury i Czytelnictwa. Placówka znajduje się przy ul. Lublinieckiej 7. Na potrzeby filii bibliotecznej wyremontowano i doposażono lokal znajdujący się w szkole podstawowej.

Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W pomieszczeniu wymieniona została instalacja elektryczna, ściany, wyrównano i pomalowano sufit oraz położono nową wykładzinę podłogową. Zakupiono również regały, krzesła i kanapę.

“Biblioteka zyskała nowy przestronny lokal, w którym mieszkańcy spędzają wolny czas, rozwijają zainteresowania, dzielą się swoimi pasjami, chętnie biorą udział w warsztatach rękodzielniczych i literackich. Odwiedzający mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do sieci internetowej i komputerów. Większe pomieszczenie pozwoliło również na wzbogacenie księgozbioru w nowe tytuły, uzupełniono zbiory o nowości wydawnicze” – poinformowano na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Pawonków.

Najmłodsi czytelnicy są bardzo zainteresowani nowymi zabawkami, grami i książeczkami. Często organizowane są warsztaty literacko – plastyczne dla dzieci mające na celu zachęcenie młodych ludzi do czytania.

Obecnie planowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii. Zapewne nowa przestrzeń zachęci młodych do wyjścia z domu i kreatywnego spędzania wolnego czasu w bibliotece.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Na podstawie / zdjęcia: pawonkow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.