“Podjąłem bardzo niepopularną decyzję, której będę bronił” – Burmistrz o rezygnacji z Dni Lublińca 2023

“Podjąłem bardzo niepopularną decyzję, której będę bronił” – Burmistrz o rezygnacji z Dni Lublińca 2023

“Jak to jest, że w mniejszych miejscowościach od Lublińca, sąsiadujących z powiatem lublinieckim, można zorganizować dni miejscowości?” – pyta Mieszkaniec w liście skierowanym do Burmistrza Edwarda Maniury, opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego.

Temat rezygnacji z tegorocznych Dni Lublińca powraca w przestrzeni publicznej jak bumerang. Burmistrz Maniura argumentuje swoją decyzję i sięga po konkretne wyliczenia finansowe.

“W Kaletach – wymienia autor listu – zagrał zespół Zakopower i Kasia Kowalska. Trzeba było wynająć scenę, co na pewno podniosło koszty. W Lublińcu scena stoi. Także Olesno organizuje swoje Dni, gdzie gwiazdą będzie Cleo oraz kabaret Czesuaw. Z kolei podczas Dni Ziemi Woźnickiej wystąpi Andrzej “Piasek” Piaseczny. Oprócz tego w okolicznych miejscowościach odbywają się liczne imprezy. Czy wymienione miejscowości mają większe dochody?” – dopytuje Mieszkaniec.

Burmistrz: straty na zmianach w podatku PIT

“Podjąłem bardzo niepopularną decyzję, której będę bronił. Powołuje się pan na inne miejscowości, więc przytoczę panu dane z oficjalnego dokumentu, który został przyjęty przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Z tego raportu wynika, że Lubliniec stracił na zmianach w podatku PIT 31.159.825 zł, Kalety 8,9 mln zł, Woźniki 9,9 mln zł, po rekompensatach: Lubliniec – 23,3 mln zł, Kalety – 4,6 mln zł, natomiast Woźniki – 5,5 mln złotych.

Takie są fakty. Część gmin oszczędza, wyłączając oświetlenie uliczne w nocy. Inne gminy i miasta ograniczają inwestycje lub coraz bardziej się zadłużają.

Pani dyrektor Miejskiego Domu Kultury przedstawiła mi wstępną kalkulację kosztów zorganizowania Dni Lublińca, która wyniosła ok. 0,5 mln złotych, a takich środków nie ma zabezpieczonych w tegorocznym budżecie miasta” – podkreślił Burmistrz.

Zapowiedział jednocześnie, że w dniach 8-10 września 2023 odbędzie się impreza na zakończenie lata, a w ubiegłym roku wyjątkowo hucznie obchodzono 750-lecie Lublińca.

Dochody na 2023 rok w Gminie Woźniki: 64 885 791,00 zł
[źr. Uchwała Nr 404/XL/2022 Rady Miejskiej w Woźnikach]

Dochody na 2023 rok Miasta Kalety: 47 031 081,80 zł
[źr. Uchwała Nr 345/XLI/2022 Rady Miejskiej W Kaletach]

Dochody na 2023 rok Miasta Olesno: 83 672 319,72 zł
[źr. Uchwała Nr LXVII/497/22 Rady Miejskiej w Oleśnie]

Dochody na 2023 rok Miasta Lubliniec: 126.039.442,00 zł
[źr. Uchwała Nr 605/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.