Program “Klub 2019” rozstrzygnięty. Jest dofinansowanie dla naszych drużyn!

Program “Klub 2019” rozstrzygnięty. Jest dofinansowanie dla naszych drużyn!

Od 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Rządowy Programu „Klub”, dzięki któremu możliwe jest dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych, borykających się z problemami natury organizacyjno-finansowej.

W tym roku, dzięki puli zabezpieczonej w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, m.in. do klubów z terenu powiatu lublinieckiego, trafiła kolejna transza pieniędzy o łącznej sumie 40 milionów złotych. W całej Polsce dofinansowania przyznano ponad 3.500 klubom. 

Ideą Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Najważniejszymi celami przedsięwzięcia są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy
lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Kwota dofinansowania wynosi:
– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wnioski do tegorocznej edycji Rządowego Programu KLUB można było składać do 15 marca 2019 r. Po rozstrzygnięciu naboru możemy wyszczególnić kluby zlokalizowane w powiecie lublinieckim, które otrzymają dofinansowanie w ramach edycji 2019:

Kub Sportowy MAFIA TEAM Lubliniec, kwota: 10 000,00 zł
Klub Sportowy Zieloni Zborowskie, kwota: 10 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy “VICTORIA” Strzebiń, kwota: 10 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy “BŁĘKITNI” Herby, kwota: 10 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Herkules przy Zespole Szkół w Kochanowicach, kwota: 10 000,00 zł
Klub Sportowy Orzeł Pawonków, kwota: 10 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy “POKÓJ” SADÓW, kwota: 10 000,00 zł
Pływacki Klub Sportowy ORKA Herby, kwota: 10 000,00 zł
K.S. Tajfun Harbułtowice, kwota: 10 000,00 zł

Zadowolenia z rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach programu “Klub” nie kryje Poseł na Sejm RP, Andrzej GawronKolejne środki dla sołectw z budżetu Marszałka Województwa Śląskiego. Gratulujemy Samorządom, które aktywnie zaangażowały się w przygotowanie wniosków – napisał Parlamentarzysta na swym profilu w portalu Facebook. Organizacje sportowe z terenu powiatu lublinieckiego otrzymały łącznie 90 tysięcy złotych.

Zdjęcie: arch. LKS Sieraków Śląski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.