Sanepid przedstawił ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Herby za 2020 rok

Sanepid przedstawił ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Herby za 2020 rok

W gminie Herby zlokalizowanych jest 11 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2020 roku, w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej, pobrano tutaj 16 próbek celem późniejszego poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Bilans zeszłorocznych analiz przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.

Gmina Herby, odpowiedzialna za jakość wody zaopatrującej mieszkańców, jest eksploatatorem dwóch wodociągów gminnych.

Pierwszy wodociąg sieciowy “Herby”, zasilany jest z ujęć głębinowych, a po uzdatnieniu zaopatruje w wodę miejscowości: Herby, Drapacz, Kierzki, Głąby, Pietrzaki, Kalinę, Olszynę, Hadrę, Mochałę. Drugi system oparty jest o wodociąg sieciowy “Lisów”, zaopatrujący: Lisów, Brasowe, Braszczok, Chwostek, Kolonię Lisów, Łebki, Łęg, Niwy, Oleksiki, Otrzęsie, Piłkę, Pustkowie, Taninę, Turzę. Wodociąg zasilany jest z ujęć głębinowych w Lisowie – w tym przypadku woda nie jest poddawana procesom uzdatniania.

Jak informuje PSSE Lubliniec, próbki pobrane z obu wodociągów, w badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, spełniały wymagania zawarte w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Nie odnotowano przypadków reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Z racji braku przekroczeń badanych parametrów, gmina Herby nie musiała podejmować żadnych działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody.

W związku z powyższym, woda dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego Herby spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – czytamy w komunikacie PSSE.

Ilość produkowanej wody na terenie gminy wynosi 1572,9 m3 na dobę. Trafia ona do ok. 6756 osób.

Kompletny raport PSSE Lubliniec: TUTAJ [pdf]

Czytaj również [20.04.2020]

Asekuracja przed niedoborem wody. W GMINIE HERBY powstanie nowa studnia głębinowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.