Starostwo Powiatowe obniża cenę Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ciasnej. Czy tym razem znajdzie się nabywca?

Starostwo Powiatowe obniża cenę Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ciasnej. Czy tym razem znajdzie się nabywca?

W lipcu 2019 roku informowaliśmy o nie pierwszym już przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27. Mowa o Zespole Pałacowo – Parkowym, z pięknym pałacem wzniesionym przez ród von Klitzingów w latach 1904 – 1908. Cena wywoławcza zabytkowego obiektu wynosiła wówczas 2.465.775,00 złotych…

Postępowanie przetargowe zakończyło się fiaskiem. 1 października 2019 poinformowano o braku chętnych na zakup nieruchomości. 23 października Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę w sprawie obniżenia ceny Zespołu Pałacowo – Parkowego do 1 690 000 złotych, jednak i w drugim podejściu ponownie zabrakło podmiotu zainteresowanego kupnem obiektu.

Kolejne postępowanie przetargowe odbyło się w październiku 2020, z ceną wyjściową sięgającą 2 287 953 złotych. Podobnie jak w roku 2019, brak zainteresowania wpłynął na decyzję Zarządu o obniżeniu kwoty do 1 950 000 złotych – znów jednak nie znalazł się jakikolwiek oferent.

Do nieudanej próby sprzedaży doszło również w grudniu ubiegłego roku – powiat znów rozpoczął postępowanie od wyższej kwoty, wynoszącej 2 287 953 zł – tradycyjnie nie skusiło to żadnych nabywców skłonnych zapłacić taką sumę. W ponownym przetargu, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 stycznia 2021, Starostwo Powiatowe proponuje cenę 1 690 000 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28. Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej ww. nieruchomości. Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 26 marca 2021 roku wadium w wysokości 169 000,00 zł (tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości) – czytamy w BiP lublinieckiego Starostwa [więcej: TUTAJ]

*     *     *

Czy tym razem uda się znaleźć nabywcę Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w centrum Ciasnej? Obiekt coraz bardziej odczuwa brak zagospodarowania, a przecież stosunkowo niedawno, bo w jeszcze w 2012 roku, tętniło tutaj życiem.

Bogata historia pałacu sięga początku XX wieku. Ciasna znalazła się wówczas w rękach rodziny von Klitzingów, którzy wznieśli monumentalną budowlę. W latach trzydziestych XX wieku obiekt został upaństwowiony przez władze nazistowskie, a po wybuchu II wojny został przekształcony w szpital polowy.

Po wojnie mieściło się tutaj Państwowe Gospodarstwo Rybackie. Rok 1953 przyniósł przekształcenie pałacu w Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. W 1982 utworzono tutaj Dom Dziecka, przeniesiony w 2012 roku do Lublińca. Od tamtej pory Pałac von Klitzingów stoi pusty.

Obok nieudanych prób sprzedaży majątku, w przeszłości prowadzone były rozmowy na linii Starostwo – Gmina Ciasna w sprawie sprzedaży lub przekazania obiektu pod administrację gminy. Zarząd Powiatu, szukając dochodów, zainteresowany był wyłącznie sprzedażą Zespołu Pałacowo – Parkowego. Z kolei Gmina Ciasna, która jako jedyna spośród wszystkich gmin w powiecie lublinieckim nie posiada odpowiedniej siedziby na działalność kulturalną, sygnalizowała, że może objąć opiekę nad budynkiem lecz tylko w przypadku… nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez Starostwo.

  1. Powinien być obowiązek nieodpłatnego przekazywania zabytków pomiędzy samorządami. Pałac 8 lat stoi i niszczeje, a mógł już dawno służyć mieszkańcom gminy Ciasna. Kto za to zapłaci? Powiat i tak nigdy nie zobaczy tych milionów, tak jak nie widzi ich ze sprzedaży szpitala w Lublińcu. Gmina Ciasna jest gospodarna, należy się jej ten budynek.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.