Trzecia edycja Polskiego Ładu rozstrzygnięta. Są kolejne środki dla gmin w powiecie lublinieckim!

Trzecia edycja Polskiego Ładu rozstrzygnięta. Są kolejne środki dla gmin w powiecie lublinieckim!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”. Na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania znalazły się inwestycje zaplanowane przez gminy powiatu lublinieckiego. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Nabór wniosków prowadzony był w terminie od 28 grudnia 2021 do 11 marca 2022. Łącznie do gmin powiatu lublinieckiego trafiło niemal 18 milionów złotych. Realizacja zadań możliwa będzie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych: 

Gmina Ciasna: Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno – rekreacyjnej, 588 000 złotych (teren byłej jednostki wojskowej w Przywarach – przyp. red.)

Gmina Ciasna: Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna, 1 960 000 złotych

Gmina Kochanowice: Rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach, 2 940 000 złotych

Gmina Herby: Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra, 882 000 złotych

Gmina Herby: Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek – Hadra – etap I, 2 058 000 złotych

Gmina Koszęcin: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koszęcin wraz z budową drogi dojazdowej, 2 373 903 złotych

Gmina Pawonków: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci Gminy Pawonków, 2 000 000 złotych

Gmina Woźniki: Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim, 500 000 złotych

Gmina Woźniki: Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim, 2 500 000 złotych

Starostwo Powiatowe w Lublińcu: Przebudowa drogi powiatowej 2318S ul. Zamkowej w Kochcicach, 1 999 200 złotych

Więcej informacji, wyniki III edycji dla całego kraju: TUTAJ

POLSKI ŁAD: Znamy wyniki pierwszego naboru wniosków. Na liście wszystkie gminy z terenu POWIATU LUBLINIECKIEGO

Druga edycja Polskiego Ładu rozstrzygnięta. Ponad 73 miliony dla gmin powiatu lublinieckiego. Zobacz listę inwestycji

 

  1. to że przez swoje strajki, wypowiedzi, publikacje na socjal mediach, zachowanie nic nie dostają z Polskiego Ładu i znowu burmistrz będzie pisał że nie ma piniędzy na remonty bo nie dostali dofinansowania….

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.