140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu. Uroczystości z wielkim rozmachem! [ZDJĘCIA / FILM]

140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu. Uroczystości z wielkim rozmachem! [ZDJĘCIA / FILM]

W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu świętuje 140 – lecie działalności. Z tej okazji, w sobotę 7 maja odbyły się uroczystości zorganizowane w kilku punktach na terenie miasta.

Obchody rozpoczęła Masza Święta w intencji strażaków koncelebrowana w kościele pw. św. Stanisława Kostki przez o. Tomasza Maniurę OMI – duszpasterza młodzieży, założyciela Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA w lublinieckiej dzielnicy Kokotek oraz księdza por. Arnolda Zimnickiego – Kapelana 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach.

Po zakończeniu nabożeństwa ulice Lublińca przemierzyła uroczysta parada z udziałem zaproszonych gości, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Lubliniec, kilkunastu pocztów sztandarowych reprezentujących zaprzyjaźnione jednostki OSP oraz Hufiec ZHP w Lublińcu.

Paradę uświetniła znakomita Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Konopisk.

Na Rynku Głównym – po przywitaniu zebranych przez prezesa OSP Lubliniec druha Krzysztofa Olczyka, złożeniu meldunku o rozpoczęciu uroczystości przez naczelnika OSP Mateusza Kmiecia wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach druhowi Janowi Ozdze, odegraniu hymnu państwowego oraz po odczytaniu rysu historycznego jednostki – przystąpiono do aktu nadania sztandaru dla OSP Lubliniec.

Komitet Fundatorów Sztandaru tworzyli: Burmistrz Miasta Lublińca – Edward Maniura, Starosta Lubliniecki – Joachim Smyła, Poseł Ziemi Lublinieckiej – Andrzej Gawron, prezes OSP Lubliniec – Krzysztof Olczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec – Zbigniew Znojek, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu – st. bryg. Janusz Bula.

Sztandar udekorowano odznakami przyznanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego, Polski Czerwony Krzyż oraz Ligę Obrony Kraju. Odznaczenia przytwierdzili: Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Józef Kubica, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Lublińcu – Czesław Gansiniec oraz Sekretarz Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju płk pilot Józef Jagos i Dyrektor Biura Okręgowego LOK w Katowicach płk Ryszard Kasprzyk.

W Auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Janiny Garści wręczono odznaki, wyróżnienia dla zasłużonych strażaków, przyznane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (medale “Pro Patria”), Sejmik Województwa Śląskiego, Zarząd Wojewódzki i Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Korpus Formacji Ratowniczych. Zarząd OSP Lubliniec przyznał również odznaki pamiątkowe dla osób wspierających działalność jednostki.

Po przemówieniach, odczytaniu Listów Gratulacyjnych, wysłuchaniu koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Konopisk oraz uroczystym obiedzie przygotowanym w Restauracji “Antares”, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu oficjalnie otwarto Salę Tradycji [film poniżej]. Druhowie gromadzą tutaj pamiątki związane z historią jednostki. Niebawem obiekt zostanie udostępniony do zwiedzania.

Zwieńczeniem obchodów był Strażacki Piknik na Rynku Głównym.

ZDJĘCIA: Jędrzej Bochenek, Jan Springwald, Łukasz Mikulski, Lubliniecki.pl

  1. Pieniążki są to się można bawić

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.