Bulwar Europejski w Lublińcu doceniony w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną

Bulwar Europejski w Lublińcu doceniony w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną

Położony na terenie Lublińca Bulwar Europejski otrzymał wyróżnienie w XIV konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, w kategorii “Przestrzeń publiczna w zieleni”. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich.

W wyniku kwalifikacji, w pierwszym etapie konkursu nominowano 18 przestrzeni. Ostatecznie przyznano łącznie 8 nagród i wyróżnień oraz Grand Prix w trzech kategoriach – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Jeśli chodzi o Bulwar Europejski, zgłoszony w kategorii “Przestrzeń publiczna w zieleni” kapituła konkursu doceniła urbanistyczną czytelność założenia parkowego, kompozycyjny podział na strefy aktywności oraz strefy ciszy i odpoczynku, a także dużą dbałość o rozwiązania materiałowe małej architektury wzbogacające zieloną przestrzeń publiczną – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu. W tej samej kategorii najwyższą ocenę uzyskał Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu.

*     *     *

Umowę na wykonanie rewitalizacji terenów przy rzece Lublinica podpisano w dniu 13 marca 2019 roku. Poprzedziły ją aż cztery nieudane postępowania przetargowe (pierwsze w lipcu 2018), w których kwoty oferentów przewyższały środki zabezpieczone w budżecie miasta. Dopiero po zwiększeniu puli z początkowych 2.1 mln do 4.1 mln złotych, udało się wyłonić wykonawcę z niższą ofertą niż kwota, którą dysponował lubliniecki magistrat.

Dzisiaj, na terenie zrewitalizowanego parku, łączącego ulice Grunwaldzką i Sportową, mieszkańcy mogą korzystać m.in. z miejsc spacerowych, ławek i siedzisk, stref relaksu, oczka wodnego z fontanną, placu zabaw i tężni solankowej.

Co ciekawe, plan rewitalizacji terenu, na którym założono Bulwar Europejski, powstał znacznie wcześniej – można przeczytać o nim już w Strategii Rozwoju Lublińca, sporządzonej w styczniu 2001 roku. Zapis ten miał na celu zabezpieczenie terenów położonych w sąsiedztwie rzeki przed niekontrolowaną zabudową.

Należy dodać, że miasto przymierza się do kolejnej inwestycji, w bliskim sąsiedztwie Bulwaru Europejskiego. Po drogiej stronie Lublinicy ma powstać Lublinieckie Centrum Aktywności Senioralnej. 13 stycznia tego roku Urząd Miejski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie projektu koncepcyjnego z wizualizacją oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Prace nad projektem, którego koszt sięgnął 15.3 tys. złotych, potrwają maksymalnie do końca marca tego roku. W kolejnym etapie zakłada się ogłoszenie przetargu na wykonanie prac w terenie.

zdjęcie: archiwum 7/2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.