Czy gminy zwiększą swoje dochody po uruchomieniu rurociągu Boronów – Trzebinia? Inwestorzy rozmawiali z samorządowcami

Czy gminy zwiększą swoje dochody po uruchomieniu rurociągu Boronów – Trzebinia? Inwestorzy rozmawiali z samorządowcami

Organizacja przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę Inwestycji (GWI) spotkań z władzami 15 gmin, w których będą prowadzone prace związane z budową rurociągu Boronów – Trzebinia, miała na celu dostarczenie przedstawicielom samorządów aktualnej wiedzy na temat inwestycji.

Spotkania odbywały się od kwietnia do lipca i ze względów epidemicznych były zorganizowane w formule online. Przedstawiciele gmin otrzymali szeroką informację dotyczącą prowadzonych prac m.in. jakie technologie zostaną zastosowane podczas budowy, harmonogram działań prowadzonych w danej gminie i jaki obszar obejmą. Dużo uwagi poświęcono kwestiom najbardziej istotnym z perspektywy właścicieli nieruchomości, na których będą prowadzone prace – obejmującym zajęcia terenu i odszkodowań.

Stałym punktem programu spotkań były pytania zadawane przez samorządowców. Najczęściej poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem lokalnych dróg. Generalny Wykonawca Inwestycji wyjaśniał, że ze względu na niewielki rozmiar rur, transporty nie są ciężkie i prowadzone prace nie będą wiązały się z ponadnormatywnym użytkowaniem poszczególnych odcinków.

Sprawą istotną dla samorządowców były również korzyści, które gminy uzyskają po rozpoczęciu eksploatacji rurociągu oraz przyłączy elektroenergetycznych prowadzących do stacji pomp. Będzie się to bowiem wiązać z wpływami do budżetu gminy – w wysokości 2% podatku rocznego od wartości wybudowanej infrastruktury.

W trakcie spotkań samorządowcy deklarowali swoje wsparcie dla inwestycji, Inwestor natomiast zadeklarował otwartą komunikację z mieszkańcami i szybką reakcję na zgłaszane pytania lub wątpliwości.

Rurociąg przesyłowy Boronów – Trzebinia obejmuje teren 11 miast i gmin, położonych na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. W powiecie lublinieckim to gminy Boronów i Woźniki. Inwestycja stanowi 97-kilometrowe przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini [więcej: TUTAJ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.