“Diagnoza problemu przemocy” na terenie Lublińca. MOPS zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie

“Diagnoza problemu przemocy” na terenie Lublińca. MOPS zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu zwraca się do mieszkańców z prośbą o udział w dobrowolnym i anonimowym badaniu społecznych na temat zjawiska przemocy na terenie miasta.

Zebrane dane pozwolą na opracowanie DIAGNOZY PROBLEMU PRZEMOCY w lokalnym środowisku, wypracowanie skutecznych metod zwalczania zjawiska przemocy, procedur skutecznego reagowania odpowiednich służb, a także zaplanowania działań profilaktycznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu współpracuje w tym zakresie z Centrum Profilaktyki i Reedukacji “Atelier”, które odpowiedzialne jest za realizację rozpoczetego projektu.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem urządzeń elektronicznych posiadających dostęp do Internetu, takich jak: telefon komórkowy, komputer czy laptop klikając w link:

lubliniecmieszkancy.webankieta.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w przedmiotowym badaniu, które trwać będzie do dnia 25 czerwca 2021. Państwa opinia w tym temacie ma dla nas ogromne znaczenie i przyczynić się może do pozytywnych zmian w obszarze przemocy na terenie naszego miasta – podkreśla Mariola Drapacz, starszy specjalista pracy socjalnej w MOPS Lubliniec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.