Dobre wiadomości dla kadry i uczniów Szkoły Podstawowej w LUBECKU. Ważna inwestycja jeszcze w 2021 roku

Dobre wiadomości dla kadry i uczniów Szkoły Podstawowej w LUBECKU. Ważna inwestycja jeszcze w 2021 roku

Maksymalnie do końca listopada trwać będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubecku, oddanej do użytku w dniu 2 września 1974 roku. Prace obejmować będą gmach szkoły, salę gimnastyczną oraz część mieszkalną. Koszt inwestycji to niemal 2,8 mln złotych. 

Co prawda w postępowaniu przetargowym najniższa cena zaproponowana przez oferentów przekroczyła kwotę 2 373 446,52 zł wyodrębnioną przez gminę Kochanowice ale – jak potwierdziła Martyna Bagińska z Wydziału Zamówień Publicznych i Komunalizacji Mienia UG Kochanowice – samorząd uzupełni brakującą sumę, dzięki czemu dojdzie do realizacji zadania za kwotę 2 796 606,42 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano następujące prace:

Budynek szkoły i Sali gimnastycznej

1) roboty demontażowe:
– demontaż elementów instalacji piorunochronnej,

2) roboty termomodernizacyjne:
– roboty ziemne dla ocieplenia,
– roboty izolacyjne,
– opaski wokół budynku i prace nawierzchniowe oraz przebudowa odprowadzeni wody,
– roboty elewacyjne,
– roboty dachowe,
– malowanie elewacji,
– montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
– rolet okiennych,
– daszek nad wejściem głównym do budynku,
– wymiana balustrad i remont nawierzchni schodów,
– daszek nad wejściem do przedszkola, chodnik wzdłuż istniejącego parkingu,
– podjazd dla niepełnosprawnych,
– wejście do kotłowni,

3) roboty odtworzenia instalacji odgromowej:
– instalacja piorunochronna.

Budynek mieszkalny

1) roboty demontażowe:
– demontaż elementów instalacji piorunochronnej,

2) roboty termomodernizacyjne:
– roboty elewacyjne – cokół,
– roboty elewacyjne – ściany budynku,
– roboty dachowe,
– malowanie elewacji,
– montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz daszek z poliwęglanu nad wejściem,

3) roboty odtworzeniowe instalacji odgromowej:
– instalacja piorunochronna.

Instalacja centralnego ogrzewania – szkoła i sala gimnastyczna:

1) Instalacja c.o. – demontaż,
2) Nowa instalacja c.o.
3) Instalacja c.w.u
4) Instalacja gazu

Część mieszkalna:

1) Instalacja c.o. demontaż
2) Nowa instalacja c.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.