Gmina Ciasna: Złóż wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Wsparcie dla rodzin pegeerowskich [TERMIN do 3.11]

Gmina Ciasna: Złóż wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Wsparcie dla rodzin pegeerowskich [TERMIN do 3.11]

Gmina Ciasna zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Środki finansowe dostępne są w ramach ogłoszonego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 konkursu pt. ”Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Do aplikowania w naborze uprawnione są gminy, które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie: Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR. Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wypełnione oświadczenia należy dostarczyć do szkół na terenie Gminy Ciasna lub do Urzędu Gminy Ciasna (biuro nr 11) do dnia 3.11.2021 r. do godz. 15:30.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.