Ile mieszkańcy LUBLIŃCA mogą zapłacić za odbiór odpadów od 1 grudnia? Są nowe stawki. Radni zagłosują już w czwartek

Ile mieszkańcy LUBLIŃCA mogą zapłacić za odbiór odpadów od 1 grudnia? Są nowe stawki. Radni zagłosują już w czwartek

W najbliższy czwartek 28 października radni Rady Miejskiej w Lublińcu pochylą się nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W porównaniu do obecnych stawek – obowiązujących od 1 lipca 2020 roku – tym razem proponowane kwoty są nieco wyższe.

Jeśli chodzi o odbiór odpadów segregowanych, miesięczna stawka może wzrosnąć z 28 złotych do 30 złotych od jednego mieszkańca. W przypadku, w którym domownicy nie segregują odpadów, opłata może wynieść nie – jak dotychczas – 56 złotych, a 60 złotych od osoby.

Jeśli w czwartek Rada Miejska przegłosuje nowe stawki, wówczas po głoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wejdą one w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku.

“Ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na przestrzeni trzech ostatnich lat, zachodzi konieczność podniesienia ww. stawki opłaty (…). Zaproponowana wysokość stawki opłaty jest niższa niż stawka maksymalna oraz stawka opłaty wynikająca z kalkulacji. Pozostała część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych gminy” – podkreślono w treści dokumentacji.

Stawki w latach poprzednich – odpady segregowane / niesegregowane [dane: BiP UM Lubliniec]

  • od 1 lipca 2020 do 1 grudnia 2023, 28 zł / 56 zł;
  • od 1 marca 2019 do 30 czerwca 2020, 16 zł / 32 zł;
  • od 1 października 2017 do 30 kwietnia 2019, 9,50 zł / 19 zł;
  • od 1 lipca 2015 do 30 września 2017, 8 zł / 16 zł;
  • od 23 maja 2013 do 30 czerwca 2015, 7 zł / 14 zł

Transmisja Sesji na żywo: TUTAJ [czwartek 26.10. godz. 9:00]

Kompletna treść uchwały wraz z uzasadnieniem:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.