INWESTYCJE 2023: Gminy powiatu lublinieckiego opublikowały “Plany postępowań o udzielenie zamówień”

INWESTYCJE 2023: Gminy powiatu lublinieckiego opublikowały “Plany postępowań o udzielenie zamówień”

Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego, mają obowiązek opublikować na swoich stronach internetowych “Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych” na dany rok finansowy. 

Jakie zamierzenia inwestycyjne przedstawiły gminy zlokalizowane w powiecie lublinieckim? 

“Planowanie postępowań jest obecnie niezbędnym etapem procesu udzielania zamówień publicznych. Plan może pomóc zarówno wykonawcom w budowaniu swoich planów działania jak i zamawiającym w organizacji postępowań np. wspólnie z innymi zamawiającymi bądź w innym dogodniejszym terminie. Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego” – informuje portalzp.pl [więcej]

Plany postępowań w gminach powiatu lublinieckiego na 2023 rok [stan na 8.02.23]

Publikowanie planów reguluje Art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych [treść]

Zdjęcie: archiwum 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.