Ziemia Lubliniecka w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? “Nadszedł czas dyskusji”

Ziemia Lubliniecka w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? “Nadszedł czas dyskusji”

Pierwszy tekst w sprawie ewentualnego wstąpienia gmin powiatu lublinieckiego do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii opublikowaliśmy w maju 2018 roku. Po szumnych zapowiedziach, konsultacjach z mieszkańcami, działaniach samorządowców i wstępnych deklaracjach ze strony samej GZM, temat… zniknął z przestrzeni publicznej. 

Na jakim etapie, po niemal pięciu latach, zatrzymał się proces poszerzenia Metropoli o Ziemię Lubliniecką?    

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) utworzona została 1 lipca 2017 rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim z dnia 9 marca 2017 r. Związek rozpoczął działalność z początkiem 2018 i otrzymuje dochody z budżetu państwa – 5% udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku. Otrzymuje także składki z budżetów tworzących go gmin. GZM zrzesza obecnie 41 gmin województwa śląskiego.

“Najważniejszym celem dla nas jest podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań. Chcemy wykorzystywać potencjał gmin członkowskich, pobudzać kreatywność mieszkańców oraz inspirować zmiany, umożliwiające przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu, mogącego konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie”

– czytamy na oficjalnej stronie GZM. Wymieniono tutaj takie obszary jak transport publiczny, rozwój gospodarczo społeczny, kształtowanie ładu przestrzennego i promocję [więcej: metropoliagzm.pl]

Niemal od chwili powstania GZM, chęć przystąpienia do Związku zadeklarowały samorządy zlokalizowane w powiecie lublinieckim – uzyskując poparcie mieszkańców biorących udział w konsultacjach. W pierwszych tygodniach 2019 roku Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował wniosek GZM o włączenie pierwszych naszych gmin do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opinia Sejmiku jest wymagana ustawowo w procedurze zmiany granic związku metropolitalnego.

– Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu granic związku metropolitalnego została odsunięta do czasu przyjęcia długoterminowej strategii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tylko w taki sposób proces ten może przebiegać w oparciu o kryteria obiektywne. Gminy, które zgłosiły chęć przystąpienia do związku metropolitalnego, zostały o tym poinformowane w maju 2019 roku – informowała w korespondencji z Lublinieckim.pl Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [marzec 2021]

Podkreśliła jednak, że prace nad opracowaniem strategii uzależnione były z kolei od wprowadzenia rządowych zmian ustawowych w kontekście przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Przepisy zaczęły obowiązywać dopiero od listopada 2020 roku.

Proces poszerzenia GZM dzisiaj

Z dyskusją nad ewentualnym powiększeniem GZM czekaliśmy do opracowania Strategii Rozwoju GZM oraz do zapowiadanej przez Rząd ewaluacji, a więc oceny naszej działalności. Strategia jest już gotowa. Kilka dni temu otrzymaliśmy również zamówiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej raport z oceną naszej działalności. Teraz nadszedł czas dyskusji nad tym dokumentem, zarówno wewnątrz GZM, jak i szerzej, w tym z przedstawicielami Rządu – poinformował Łukasz Zych z Wydziału ds. PR i Mediów Własnych GZM.

W toku tych rozmów z pewnością podejmiemy wątek ewentualnego poszerzenia granic Metropolii. Po ich zakończeniu będziemy gotowi do udzielenia wiążącej odpowiedzi zainteresowanym gminom. Warunki, które powinny spełniać gminy, aby mogły być włączone do GZM, zostały określone w ustawie [link poniżej – przyp. red.]. Aby gminy mogły wejść w skład Metropolii, muszą występować między nimi silne powiązania funkcjonalne, zaawansowane procesy urbanizacyjne oraz gminy te muszą być położone na obszarze spójnym pod względem przestrzennym – dodał Łukasz Zych.

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim z dnia 9 marca 2017 r.: TUTAJ

Poprzednie teksty: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.