Kochcice: Tak będzie wyglądać teren przy zrewitalizowanym budynku zabytkowej gorzelni! Gmina Kochanowice po przetargu

Kochcice: Tak będzie wyglądać teren przy zrewitalizowanym budynku zabytkowej gorzelni! Gmina Kochanowice po przetargu

3 miliony złotych kosztować będą prace nad zagospodarowaniem terenu w obrębie zrewitalizowanej, zabytkowej gorzelni w Kochcicach. Dzięki dofinansowaniu z programu “Polski Ład”, najpóźniej w okresie do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, plac zmieni się nie do poznania!

Zgodnie z dokumentacją przetargową zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kochanowice, teren inwestycji przeznaczono na skwer publiczny. Koncepcja obejmuje teren o powierzchni około 1 hektara a jego zagospodarowanie ma na celu stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni przedwejściowej dla budynku gorzelni, stanowiące atrakcyjne miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców oraz turystów.

Główny trakt komunikacji, razem z ciągami poprzecznymi, dzieli projektowany teren na siedem głównych kwartałów. Podział ten ma na celu zróżnicowanie funkcji w obrębie skweru, jednocześnie dając możliwość swobodnego użytkowania terenu. Strefy mają przeznaczenie o różnym charakterze i różnej funkcji, dedykowane różnym aktywnością i różnym grupom, sprzyjające integracji i wypoczynkowi.

Na terenie objętym opracowaniem zaplanowano w szczególności elementy:

  • rabata z herbem Gminy Kochanowice, widoczna z wieży gorzelni
  • wiata rowerowa
  • placyk tarasowy z miejscami siedzącymi
  • mini amfiteatr/ scena plenerowa – mała architektura z betonu wykończona
    drewnem kompozytowym
  • studnia/ makieta założenia pałacowo-folwarcznego
  • strefa relaksu – siedziska pod parasolem drzew
  • zespół skwerów ze zróżnicowaną roślinnością

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.