Kolejne wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich. Uwaga! Kto pierwszy, ten lepszy…

Kolejne wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich. Uwaga! Kto pierwszy, ten lepszy…

Podobnie jak w roku 2018 Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową.

W tegorocznym rozdaniu na ten cel przeznaczono łącznie 40 mln zł.

Wnioski o wsparcie przyjmowane są 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości – informuje ARiMR.

Dokumentację można składać do 31 października 2019 roku lecz warto pamiętać, że będzie to możliwe do momentu wyczerpania tegorocznej puli środków przewidzianych na ten cel. Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

Wzory wniosków oraz instrukcja ich wypełniania – TUTAJ

Na podstawie: arimr.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.