Komunikacja miejska w Lublińcu, a może coś więcej?

Komunikacja miejska w Lublińcu, a może coś więcej?

Na początku roku, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o możliwym uruchomieniu pierwszej, autobusowej linii komunikacyjnej na terenie Lublińca. Zapowiedź takiej inwestycji trafiła do mieszkańców miasta z samej góry – w styczniu Burmistrz Edward Maniura potwierdził zamiar budowy pętli obejmującej centrum i dzielnice Lublińca. My poszliśmy dalej, sugerując burmistrzowi poszerzenie sieci o terytorium całego powiatu. Z podobnym pytaniem zwróciliśmy się do Starosty Powiatowego, Joachima Smyły. Sprawie przygląda się również Poseł na Sejm RP, Andrzej Gawron. Jak odpowiedzieli nam najważniejsi ludzie w powiecie lublinieckim?

Burmistrz Edward Maniura wiąże powstanie miejskiej sieci komunikacyjnej z planowaną budową centrum przesiadkowego park & ride w 2019 roku. Jak przyznał na łamach lokalnej prasy – prowadził już rozmowy z firmą zewnętrzną, która miałaby obsłużyć linię łączącą: Kokotek, Wymyślacz, Steblów i Strefę Ekonomiczną, z uwzględnieniem centrum miasta. Wstępne koszty, jakie w skali roku musiałoby ponieść miasto, szacuje się na około 100-200 tysięcy złotych – nie jest to astronomiczna suma, tym bardziej, że Lubliniec dysponuje już dobrą infrastrukturą drogową na najważniejszych odcinkach. Można przy tym sięgnąć po kolejne plusy wynikające z uruchomienia komunikacji miejskiej – przede wszystkim, pętla wpłynęłaby na odciążenie ruchu samochodowego w centrum. Ułatwiłaby też przemieszczanie się osób starszych w obrębie miasta. W ogólnym zarysie, perspektywa wydaje się korzystna a najważniejsze kwestie formalne dotyczyłyby właściwie samego wykonawcy i umiejętnego zaplanowania połączeń.

Skoro więc idea uruchomienia sieci w Lublińcu, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wzmocniłaby potencjał komunikacyjny miasta, to czy nie warto przy tej okazji pokusić się o poszerzenie tego planu o cały powiat? – Organizacja transportu zbiorowego poza granicami Lublińca wymaga stosownych porozumień z gminami lub powołania związku międzygminnego w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – odpowiada Burmistrz Maniura – Gmina Lubliniec jest jak najbardziej otwarta na wszelkie możliwości w tym zakresie. Wymaga to jednak szeregu uzgodnień, w tym ustalenia zasad współpracy, finansowania, a przede wszystkim organizacji takiego przedsięwzięcia – zaznacza.

Do sprawy odniósł się również Poseł na Sejm RP, Andrzej Gawron, który przyznał, że powstanie wewnętrznej komunikacji miejskiej a nawet powiatowej, można było wdrożyć wykorzystując infrastrukturę pozostałą po zlikwidowanym PKS Lubliniec – Była na to szansa na długo przed upadkiem spółki. Nikt nie zdecydował się jednak na odważny krok aby przejąć tabor, zabudowę i wszystkie niezbędne dokumentacje, które usprawniłyby powołanie nowej sieci na terenie tutejszych samorządów. Takie decyzje podjęto m.in. w Strzelcach Opolskich czy Kluczborku, gdzie przedsięwzięcie okazało się strzałem w dziesiątkę – powiedział poseł – W tej chwili każda gmina na terenie naszego powiatu organizuje transport publiczny na własną rękę, a prędzej czy później gminy będą musiały wyłożyć pieniądze z budżetu aby zapewnić stabilizację w transporcie lokalnym – uważa Andrzej Gawron.

Wydawało się, że w obliczu likwidacji PKS’u, rolę lidera w kreowaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych weźmie na siebie Starostwo Powiatowe w Lublińcu, choćby z racji zasięgu terytorialnego w sprawowanym urzędzie. Czy planowana budowa komunikacji miejskiej w Lublińcu może stać się zalążkiem powstania wspólnej sieci na terytorium całego powiatu? Na to pytanie, skierowane do Starosty Joachima Smyły, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pomimo, iż wcześniej przekazaliśmy władzom powiatu Potwierdzenie rejestracji tytułu prasowego lubliniecki.pl w Sądzie Okręgowym w Częstochowie oraz Potwierdzenie przynależności autora powyższego tekstu do Stowarzyszenia Lubliniecki.pl, Starostwo wciąż podważa kompetencje redaktora, domagając się teraz… pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia – W przypadku niedostarczenia dokumentu, wniosek o udzielenie informacji pozostawiony będzie bez rozpatrzenia – czytamy w korespondencji z dnia 14 czerwca 2018 roku. Obiecujemy – dokument dostarczymy… komunikacją miejską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.