Lubliniec: Projekt i kosztorys modernizacji “czerwonej szkoły” jeszcze w tym roku? Miasto czeka na oferty

Lubliniec: Projekt i kosztorys modernizacji “czerwonej szkoły” jeszcze w tym roku? Miasto czeka na oferty

Urząd Miejski w Lublińcu uruchomił procedurę składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14. Jak informowaliśmy w poprzednich tekstach, w przyszłości tzw. “czerwona szkoła” ma stanowić siedzibę dla Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Jakie szczegóły zawierać będzie dokumentacja projektowo – kosztorysowa jeśli uda się wyłonić wykonawcę? 

W pomieszczeniach powinna zostać zaplanowana funkcjonalność odpowiadająca potrzebom potencjalnych użytkowników, uwzględniająca stan zdrowia, sprawność fizyczną, intelektualną oraz możliwości osób przebywających w budynku – zastrzega lubliniecki magistrat dodając, że gmach byłej szkoły wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje trzy obszary:

CAŁOŚĆ BUDYNKU

 • inwentaryzację całego obiektu,
 • wykonanie ekspertyz (techniczno-budowlanej, pożarowej i sanitarnej)
 • zaprojektowanie niezbędnych zabezpieczeń, instalacji, wyposażenia i innych elementów zgodnie z wykonanymi ekspertyzami,
 • modernizację przyłączy do obiektu
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • modernizację i naprawę elementów zewnętrznych, w tym m.in. termomodernizacja obiektu, niezbędne prace przy konstrukcji i połaci dachowej,
 • wykonanie zaleceń z ekspertyz,

SIEDZIBA ŚDS LUBLINIEC

 • przebudowę przegród wewnętrznych i remont/modernizacja wszystkich pomieszczeń,
 • zaprojektowanie/modernizację wszystkich niezbędnych instalacji wewnętrznych,
 • wymianę stolarki wewnętrznej,
 • zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej,
 • zaprojektowanie instalacji klimatyzacji,
 • dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 • zaprojektowanie/remont/modernizację elementów zagospodarowania terenu (w tym m.in. niezbędne dojścia, dojazdy, ogrodzenie, parking do 10 stanowisk postojowych, itp.)
 • zaprojektowanie altany rekreacyjnej (z grillem),
 • zaprojektowanie siłowni zewnętrznej.

Zakres zamówienia obejmuje również kompleksową modernizację obiektu byłej Szkoły poprzez dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony pożarowej oraz wymogów jakie stawia się przed Środowiskowymi Domami Samopomocy – Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia ewentualnego pozyskania wszelkich innych danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny – czytamy w dokumentacji opublikowanej na stronach Urzędu Miejskiego.

Wyniki zapytania ofertowego na wykonanie kosztorysu i projektu modernizacji “czerwonej szkoły” powinny być znane w przyszłym tygodniu. Maksymalny termin wyznaczony na sporządzenie dokumentacji to 31 grudnia 2021.

*     *     *

Przypomnijmy, że z dniem 31 lipca tego roku Środowiskowy Dom Samopomocy musi zmienić lokalizację. Od października 2002 roku placówka przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie mieści się na terenie Klasztoru Ojców Oblatów w Lublińcu. Umowa na wynajem pomieszczeń nie zostanie jednak przedłużona – budynek niebawem ma posłużyć uczniom przyległej szkoły, która spłonęła 24 września 2020 roku.

Docelowo nową siedzibą dla ŚDS miało być Centrum Aktywności Senioralnej – obiekt będący dopiero na etapie planowania do budowy w sąsiedztwie Bulwaru Europejskiego. Jednak m.in. w wyniku wspólnych konsultacji podjętych przez Burmistrza Lublińca – Edwarda Maniurę oraz Posła Ziemi Lublinieckiej – Andrzeja Gawrona, 28 maja br. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach złożona została korekta wniosku o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zapotrzebowanie na 2021 rok.

Burmistrz podjął decyzję o zmianie koncepcji – z budowy nowej siedziby w Centrum Aktywności Senioralnej na adaptację budynku byłej szkoły przy ul. Stalmacha. Co ważne, ponowna kalkulacja kosztów realizacji tego zadania okazała się tańsza od pierwotnej o kwotę ponad 1.000.000 zł. Szacunkowa kwota inwestycji sięga 5.433.890,40 zł.

W dalszym ciągu oczekujemy na oficjalne informacje dotyczące tymczasowej siedziby dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Do tematu powrócimy.

Czytaj również:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu – bezpieczna oaza w trudnych czasach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.