Lubliniec: Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1? Projekt w najbliższych miesiącach

Lubliniec: Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1? Projekt w najbliższych miesiącach

W lublinieckim magistracie rozstrzygnięto procedurę Zapytania Ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu Hali Sportowej przy SP1 przy ul. Sądowej 9. Jeśli w późniejszym przetargu na wykonanie prac uda się wyłonić wykonawcę, wzniesiony w latach 80-tych obiekt przejdzie niezbędne docieplenie oraz wiele innych zmian. 

Termin wykonania opracowania wynosi maksymalnie siedem miesięcy od dnia podpisania umowy, a jej koszt to 94.400 złotych brutto. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotyczyć będzie kompleksowej termomodernizacji m.in.: elewacji zewnętrznej oraz naprawy dachu i rynien dla całego obiektu. To również zaprojektowanie wszystkich niezbędnych prac w zakresie m.in. instalacji odgromowej, fotowoltaicznej z zastosowaniem pompy ciepła i magazynów prądu, elektrycznej, wentylacji, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej czy klimatyzacji.

W projekcie ujęte zostanie wykonanie wejścia do budynku od strony północnej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. W miejscu chodnika planuje się opaski przy budynku. W sąsiedztwie hali przewidziano wykonanie nasadzeń roślinności niskopiennej.

Dokumentacja uwzględni wykonanie kompleksowej przebudowy i remontu sali treningowej oraz areny sali gimnastyczno-sportowej.

Wyszczególniono tutaj zaprojektowanie profesjonalnego nagłośnienia, odnowienie trybun (planowana ilość 320 miejsc siedzących), zastosowanie kurtyny umożliwiającej podział areny sali gimnastycznej na dwie niezależne sale treningowe, a także adaptację pomieszczeń i wyremontowanie sanitariatów znajdujących się pod trybunami, z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opracowanie zawierać będzie również wymianę sprzętu sportowego: koszy do koszykówki, drabinek gimnastycznych czy tablicy wyników.

Projekt zawierać będzie modernizację pokoi nauczycielskich, przebieralni oraz pomieszczenia świetlicy (m.in. odmalowanie ścian, uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.