Lubliniec: Znakomite efekty społecznej akcji sadzenia lasu! Aktywni mieszkańcy. Radni ponad podziałami

Lubliniec: Znakomite efekty społecznej akcji sadzenia lasu! Aktywni mieszkańcy. Radni ponad podziałami

Podobnie jak w ubiegłym roku Nadleśnictwo Lubliniec zorganizowało społeczną akcję sadzenia lasu. Uczestnicy sobotniego wydarzenia spotkali się w rejonie skrzyżowania ulicy Stalmacha z drogą krajową nr 11. 

Już pod koniec stycznia 2022 radni klubu Forum Samorządu Lublinieckiego zwrócili się do Nadleśniczego Zbigniewa Znojka z wnioskiem o podjęcie wspólnej inicjatywy, tak jak miało to miejsce w kwietniu 2021. Pozytywne stanowisko Nadleśnictwa oraz doskonały odzew zaproszonych stowarzyszeń i mieszkańców sprawiły, że akcja zakończyła się wielkim sukcesem!

Z wielką przyjemnością, jako gospodarze tutejszych terenów leśnych, odpowiadamy na zaproszenie, wpisujemy się w to wydarzenie i chcemy w nim uczestniczyć, ponieważ wiemy jak wielkie znaczenie dla społeczeństwa mają lasy i przyroda. Tym wydarzeniem na 750-lecie Miasta Lublińca chcemy zapisać kolejną kartę naszej historii – mówił Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec Zbigniew Znojek.

Każdy chętny otrzymał do posadzenia sadzonki rodzimych drzew i mógł skorzystać z fachowej podpowiedzi pracowników Nadleśnictwa, którzy instruowali uczestników – jak prawidłowo sadzić kolejne drzewka.

Radni klubu Forum Samorządu Lublinieckiego zaprosili do udziału druhów z OSP Lubliniec, harcerzy należących do 108 Drużyny Wędrowniczej “Czarny Szlak” ZHP Lubliniec, samorządowców, nauczycieli, funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli Związków Zawodowych NSZZ Solidarność, przedsiębiorców i mieszkańców, w łącznej liczbie ponad 40 osób.

W akcji wzięli udział radni klubu Z Burmistrzem dla Lublińca, wiceburmistrz miasta Anna Jonczyk – Drzymała, Adam Richter, Karol Słota oraz Iwona Ochman. Nie po raz pierwszy wspólne sadzenie drzew sprawiło, że samorządowcy mogli wznieść się ponad podziały i razem zagospodarować fragment Zielonych Płuc Śląska. Członkowie klubu z Burmistrzem dla Lublińca pracowali ramię w ramię z Janem Springwaldem, Damianem Włodarczykiem, Franciszkiem Wróblem i Agnieszką Hanszlą [Forum Samorządu Lublinieckiego] oraz Jerzym Orszulakiem [Rada Powiatu w Lublińcu, PiS]

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie kwietnia radni Forum Samorządu Lublinieckiego zaprosili samorządowców, przedstawicieli instytucji, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w akcji zadrzewiania miasta. Zwieńczeniem ma być wspólne posadzenie drzew wraz z Burmistrzem Lublińca, Edwardem Maniurą oraz Posłem Ziemi Lublinieckiej, Andrzejem Gawronem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.